• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Kreativní metody v řízení (managementu)

5.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kreativitu lze shrnout do hesla: „Snažte se o nemožné a dosáhnete neuvěřitelného!“ Kreativita však musí být v týmu používána uvážlivě, abychom se neodchýlili od ohniska problému.

Vnitrofiremní komunikace

11.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Dobrá komunikace je základem fungování libovolné společnosti. Ve chvíli, kdy spolu lidé komunikují, dovedou předcházet konfliktům, případně je efektivně řešit. Dovedou úspěšně spolupracovat a hladce si poradí s většinou problémů. V okamžiku, kdy se však komunikace někde zašmodrchá, hrozí vypuknout chaos a nedorozumění. U složitých organismů, jaké představují firmy a podobné společnosti, není těžké se do takové situace dostat.

Týmová spolupráce

6.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz pomůže účastníkům poznat a pochopit výhody, ale i nevýhody a případná úskalí týmové spolupráce. Seznámí se s různými rolemi lidí v týmu. Zjistí, jak se projevuje a jakou roli zaujímá právě jeho osobnost v jednání týmu. Naučí se používat konkrétní nástroje práce s týmem a identifikovat různé faktory, které výkonnost týmu ovlivňují.

Time management

17.1.2018 *   |   4 900 Kč bez DPH

Všichni si přejeme snížit stres z nedokončených záležitostí. Moderní metody time managementu osvobodí vaši hlavu a přinášejí nový pohled na řízení času. Získáte návyky k organizaci všeho, co děláte v práci i v osobním životě.

Jednání a vyjednávání

29.11.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Dokázat uhájit své požadavky nebo marži v případě, když nám nic nehraje do ruky, když partner je ten silnější a tlačí nás ke zdi, je skutečné obchodní umění. Naučíme Vás taktiky, jak na to.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )