• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Týmová spolupráce

18.10.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz pomůže účastníkům poznat a pochopit výhody, ale i nevýhody a případná úskalí týmové spolupráce. Seznámí se s různými rolemi lidí v týmu. Zjistí, jak se projevuje a jakou roli zaujímá právě jeho osobnost v jednání týmu. Naučí se používat konkrétní nástroje práce s týmem a identifikovat různé faktory, které výkonnost týmu ovlivňují.

Time management

25.9.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Všichni si přejeme snížit stres z nedokončených záležitostí. Moderní metody time managementu osvobodí vaši hlavu a přinášejí nový pohled na řízení času. Získáte návyky k organizaci všeho, co děláte v práci i v osobním životě.

Jednání a vyjednávání

29.11.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Dokázat uhájit své požadavky nebo marži v případě, když nám nic nehraje do ruky, když partner je ten silnější a tlačí nás ke zdi, je skutečné obchodní umění. Naučíme Vás taktiky, jak na to.

Páni času - kroťte čas ve prospěch firmy aneb Time management pro TOP manažery

4 900 Kč bez DPH

Inspirativní workshop pro všechny, kteří chtějí zvýšit efektivitu využívání času a uvědomují si potřebu změny. Pro ty, kteří chtějí využít nejnovější přístupy k rozhodování a hledají inspiraci pro nové přístupy stanovování firemní i útvarové strategie.

Efektivní využití biblioterapie v praxi aneb Slova hrou, hra se slovy

26.9.2017   |   500 Kč bez DPH

Biblioterapie (z latinského a řeckého termínu pro knihu a léčebný postup) znamená doslova léčba četbou. Využívá se mj. jako jedna z terapeutických metod v klinické praxi. Spadá do kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporuje jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )