• typ výpisu

Personalistika

Interpersonální dovednosti s využitím NLP, úvod do NLP

8 900 Kč bez DPH

Jsme v tom spolu, aneb poznej sám sebe, abys pochopil druhé.

Funkční gramotnost – hlavní problém zaměstnanců zítřka?

900 Kč bez DPH

Aneb neposílejte je na kurzy Excelu, když neumí trojčlenku.

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK

24.2.2018 *   |   35 000 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

Společensky účelná pracovní místa jako nástroj snižování mzdových nákladů

1 500 Kč bez DPH

Chcete vědět, jak snížit mzdové náklady? Umíte si o finance správně zažádat? Zúčastněnte se našeho semináře a my Vás naučíme čerpat finanční prostředky z regionálních individuálních projektů od A do Z.

Mzdové účetnictví

7. - 8.3.2018 *   |   8 900 Kč bez DPH

Kurzy mzdového účetnictví zahrnují mzdovou a personální agendu, výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů. Součástí výuky jsou také pracovněprávní vztahy, zdravotní, sociální a důchodové pojištění a další témata. Chcete se zdokonalit, nebo si osvěžit své znalosti? Pak je tento seminář určen právě Vám.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )