• typ výpisu

Personalistika

Jak připravit atraktivní systém odměňování

4 900 Kč bez DPH

Ukážeme si, jak nastavit systém odměňování tak, aby nezatížil firemní rozpočet a přitom zapůsobil na zaměstnance - a to jak stávající, tak i ty budoucí.

Jak najít zaměstnance, kteří nejsou - spolupráce zaměstnavatelů se školami

900 Kč bez DPH

Specialistů je dnes na trhu jako šafránu - rozhodně v porovnání s poptávkou zaměstnavatelů, zvláště ve velkých průmyslových oblastech. Mnoho firem už pochopilo, že je nutné podchytit slibné talenty už v raném období jejich rozvoje a vychovat si je k obrazu svému. Pojďte s námi diskutovat o možnostech vyhledávání budoucích zaměstnanců už na školách.

Specifika andragogiky - praxe z firem

2 500 Kč bez DPH

Možnost rozvoje lidí je významným benefitem v moderní firmě. Přináší užitek na obě strany. Člověk získává nové znalosti i dovednosti, dokáže pak být úspěšnější a firmě přináší ​vyšší výkon, který zase firma odmění. Doba, kdy se ve většině firem potýkáme s nedostatkem pracovní síly, nahrává potřebě investovat do rozvoje lidí​.

HR klub: GDPR - Ochrana osobních údajů

900 Kč bez DPH

Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU​. 25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců – v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Zavádí proto zcela novou právní úpravu ochrany osobních údajů a nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jelikož se jedná o nařízení, není nutné, aby Česká republika přijala jakýkoliv prováděcí předpis, účinnost GDPR je tedy nevyhnutelná.

Power training v rozvoji lidí a týmů

18.10.2017   |   900 Kč bez DPH

Power training je jedna z cest, jak i v těchto podmínkách efektivně a kontinuálně vzdělávat a současně neohrozit produkci či chod firmy. Power training kombinuje vzdělávání on the job s intenzivním tréninkem. Vyžaduje zcela nový přístup od lektorů, nový pohled na klasická a již zažitá témata a jejich rozložení i nové metody práce.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )