• typ výpisu

Personalistika

Specifika andragogiky - praxe z firem

2 500 Kč bez DPH

Možnost rozvoje lidí je významným benefitem v moderní firmě. Přináší užitek na obě strany. Člověk získává nové znalosti i dovednosti, dokáže pak být úspěšnější a firmě přináší ​vyšší výkon, který zase firma odmění. Doba, kdy se ve většině firem potýkáme s nedostatkem pracovní síly, nahrává potřebě investovat do rozvoje lidí​.

HR klub: GDPR - Ochrana osobních údajů

900 Kč bez DPH

Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU​. 25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců – v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Zavádí proto zcela novou právní úpravu ochrany osobních údajů a nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jelikož se jedná o nařízení, není nutné, aby Česká republika přijala jakýkoliv prováděcí předpis, účinnost GDPR je tedy nevyhnutelná.

Interpersonální dovednosti s využitím NLP, úvod do NLP

8 900 Kč bez DPH

Jsme v tom spolu, aneb poznej sám sebe, abys pochopil druhé.

Funkční gramotnost – hlavní problém zaměstnanců zítřka?

900 Kč bez DPH

Aneb neposílejte je na kurzy Excelu, když neumí trojčlenku.

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK

19. - 20.4.2018   |   35 000 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )