• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Insolvenční řízení

12.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Získejte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá? Hrozí některé společnosti mezi Vašimi dodavateli nebo zákazníky insolvence a chcete vědět, jak to bude s Vašimi pohledávkami? Nebo potřebujete vyřešit insolvenci společnosti, pro kterou pracujete?

Daň z příjmu právnických osob

4.10.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz Daň z příjmů právnických osob vysvětlí základní principy zdaňování a placení daně z příjmů právnických osob a související témata.

Účetní závěrka

9.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Období účetních uzávěrek a závěrek je vyvrcholením dlouhodobé a náročné činnosti. Pro zdárné zvládnutí tohoto "vrcholu hospodářského roku" jsme pro Vás připravili speciální kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti v oblasti legislativní úpravy související s účetní uzávěrkou a závěrkou, jejími fázemi a návaznostmi na vnitropodnikové směrnice a nacvičíte praktické sestavování všech dokumentů.

Ekonomické minimum/základy

10. - 11.10.2017 *   |   8 900 Kč bez DPH

U technicky zaměřených pracovníků nebo začínajících manažerů je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti a umí je používat ve své praxi.

Hmotný a nehmotný majetek

4 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu se seznámí s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního a daňového pohledu.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )