• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Daň z přidané hodnoty

12.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání kurzu. Účastníci kurzu budou informování o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2016 a o dalších změnách zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2017.

Insolvenční řízení

4 900 Kč bez DPH

Získejte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá? Hrozí některé společnosti mezi Vašimi dodavateli nebo zákazníky insolvence a chcete vědět, jak to bude s Vašimi pohledávkami? Nebo potřebujete vyřešit insolvenci společnosti, pro kterou pracujete?

Cestovní náhrady

1.2.2018 *   |   4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se problematikou výpočtu a účtování cestovních náhrad včetně konkrétních ukázek a výpočtů.

Daň z příjmu právnických osob

13.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz Daň z příjmů právnických osob vysvětlí základní principy zdaňování a placení daně z příjmů právnických osob a související témata.

Účetní závěrka

8.2.2018 *   |   4 900 Kč bez DPH

Období účetních uzávěrek a závěrek je vyvrcholením dlouhodobé a náročné činnosti. Pro zdárné zvládnutí tohoto "vrcholu hospodářského roku" jsme pro Vás připravili speciální kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti v oblasti legislativní úpravy související s účetní uzávěrkou a závěrkou, jejími fázemi a návaznostmi na vnitropodnikové směrnice a nacvičíte praktické sestavování všech dokumentů.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )