• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Daň z příjmu fyzických osob

5.10.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Na kurzu se dozvíte, jaké změny v oblasti daně z příjmu fyzických osob vás čekají roce 2017.

Účtování v cizí měně

26.9.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Naučíte se správně používat kurzy u vyúčtování cestovních náhrad, správně zacházet s přepočtovými kurzy pro cizí měnu a správně postupovat při přepočtu u fakturace.

Mzdové účetnictví

9. - 10.10.2017   |   8 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu získají komplexní přehled oblastí a legislativních norem pro oblast mzdového účetnictví.

Novinky v daních a účetnictví

25.9.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Seznamte se s praktickými postupy účetních operací související se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Daň z přidané hodnoty

6.11.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání kurzu. Účastníci kurzu budou informování o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2016 a o dalších změnách zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2017.

Insolvenční řízení

12.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Získejte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá? Hrozí některé společnosti mezi Vašimi dodavateli nebo zákazníky insolvence a chcete vědět, jak to bude s Vašimi pohledávkami? Nebo potřebujete vyřešit insolvenci společnosti, pro kterou pracujete?

Daň z příjmu právnických osob

4.10.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz Daň z příjmů právnických osob vysvětlí základní principy zdaňování a placení daně z příjmů právnických osob a související témata.

Účetní závěrka

9.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Období účetních uzávěrek a závěrek je vyvrcholením dlouhodobé a náročné činnosti. Pro zdárné zvládnutí tohoto "vrcholu hospodářského roku" jsme pro Vás připravili speciální kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti v oblasti legislativní úpravy související s účetní uzávěrkou a závěrkou, jejími fázemi a návaznostmi na vnitropodnikové směrnice a nacvičíte praktické sestavování všech dokumentů.

Ekonomické minimum/základy

10. - 11.10.2017 *   |   8 900 Kč bez DPH

U technicky zaměřených pracovníků nebo začínajících manažerů je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti a umí je používat ve své praxi.

Hmotný a nehmotný majetek

4 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu se seznámí s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního a daňového pohledu.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )