• typ výpisu

Technické a odborné kurzy

Projektové řízení

12. - 13.3.2018 *   |   8 900 Kč bez DPH

Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.

Metrologie

Hradec Králové   |   8 900 Kč bez DPH

Program je připraven v souladu se Zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a souvisejícími metrologickými předpisy.

INCOTERMS

2.3.2018   |   4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s problematikou mezinárodních účetních standardů v návaznosti na obor podnikání vaší firmy v mezinárodním obchodě.

Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

9 800 Kč bez DPH

Štíhlá výroba je souhrn metod zaměřených na analýzu a následné zlepšování procesů ve výrobě i ve službách. Cílem je zamezit plýtvání, zvýšit efektivitu prostřednictvím klientského pohledu na hodnocení procesů a snižovat variabilitu procesů. Má zásadní vliv na rozvoj firemní kultury podporující proaktivní přístup a motivaci pracovníků.

Štíhlá výroba pro mistry a předáky

24 900 Kč bez DPH

Kurz kombinuje vzdělávání (úvod do základních metod štíhlé výroby) s aktivizací personálu (aktivizační hra 7+1 plýtvání) a praktickým nácvikem řešení zlepšovacích projektů. Celý vzdělávací blok je pojat s cílem najít konkrétní úzká místa a zaměřit se na jejich eliminaci.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )