• typ výpisu

Vedení lidí

Tři klíče k úspěšnému leaderovi

29.11.2017 *   |   11 000 Kč bez DPH

Intenzivní rozvojový program pro začínající nebo méně zkušené manažery je postaven na novém pohledu na práci manažera. Nezužuje problematiku manažerské praxi pouze na vedení lidí, ale na stejnou úroveň klade i řešení problémů a schopnost rozhodovat. Dalším klíčem je pro autory kurzu role manažera jako zástupce vedení společnosti a jeho práci s předáváním informací, podporováním firemní kultury a budováním loajality lidí a týmů.

Komunikace v obtížných situacích

11.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Je konflikt mezi lidmi řešitelný tak, aby výsledkem byla jejich spokojenost s dohodou i s celým procesem řešení konfliktu? Proškolený pracovník personalista - mediátor může velmi úspěšně tyto problémy vyřešit, nebo jim včas zcela předejít.

Kompetentní manažer

14.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz pro začínající manažery nabízí prostor pro získání či doplnění potřebného teoretického základu managementu, vyjasnění pojmů i požadavků kladených na osobnost manažera. Seznamuje s manažerskými rolemi, kompetencemi i požadovanými manažerskými dovednostmi.

Konfliktní situace

4 900 Kč bez DPH

Konflikty jsou přirozenou součástí života. Pochopíte, jak jim lze předcházet a jaké strategie volit při jejich zvládání.

Kreativní metody v řízení (managementu)

5.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kreativitu lze shrnout do hesla: „Snažte se o nemožné a dosáhnete neuvěřitelného!“ Kreativita však musí být v týmu používána uvážlivě, abychom se neodchýlili od ohniska problému.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )