• typ výpisu

Vedení lidí

Management (řízení) změny

9 800 Kč bez DPH

Změny provázejí lidstvo od počátku jeho existence. V současnosti se však stávají ještě četnějšími a intenzivnějšími. Proto kvalita našich schopností adaptovat se na měnící se podmínky, přijímat změnu jako příležitost a – zejména u vedoucích pracovníků – také umět změnu nastartovat a implementovat vystupuje stále více do popředí. Tento kurz vám bude podporou, abyste to dokázali!

Motivace zaměstnanců

4 900 Kč bez DPH

Máte na starosti tým lidí, u kterých už nevíte, jakým způsobem je motivovat. Pak byste měli vědět, že správná motivace znamená zasáhnout nejen ruce a hlavu, ale především srdce. Tedy nejen co a jak, ale především proč.

Týmová spolupráce

6.12.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Kurz pomůže účastníkům poznat a pochopit výhody, ale i nevýhody a případná úskalí týmové spolupráce. Seznámí se s různými rolemi lidí v týmu. Zjistí, jak se projevuje a jakou roli zaujímá právě jeho osobnost v jednání týmu. Naučí se používat konkrétní nástroje práce s týmem a identifikovat různé faktory, které výkonnost týmu ovlivňují.

Limity a přínosy firemní demokracie a zapojení zaměstnanců, aneb co bude fungovat právě u nás

900 Kč bez DPH

HR klub Everesta Vás zve na profesní setkání, na téma firemní demokracie a zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů.

Mistr ve výrobě (4 x 1 den)

18.1.2018   |   Praha   |   14 900 Kč bez DPH

Linioví manažeři ve výrobním podniku mají velký vliv na úspěšnost výrobních procesů. Vzhledem k tomu, že na mistry jsou kladeny velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity i kvality práce je program zaměřený na jejich celkový trvalý rozvoj.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )