• typ výpisu

Video a knihy

Využijte originální výukové filmy - podpoří inovativní způsob výuky, audiovizuální zážitek umožní lepší zapamatování, přinesou zpestření výukového programu a příklady z české praxe.
V knižní nabídce uvádíme ověřené knižní tituly pro poučení i inspiraci.

Techniky relaxace při pracovním stresu

od 33 Kč

Naučte se podle našeho filmu zvládnout některé základní techniky pro uvolnění a odbourání stresu.

Motivace a hodnocení podřízených ve veřejné správě

od 33 Kč

Cílem filmu je naučit vedoucí pracovníky umět dobře zformulovat úkoly pro své podřízené a umět jim dát vždy kladnou anebo zápornou zpětnou vazbu.

Zvládání námitek pro obchodníky

od 33 Kč

Cílem filmu je naučit obchodníky jak zvládat námitky, jak na ně umět reagovat a jak je využít ve svůj prospěch.

Základy první pomoci

od 33 Kč

Cílem filmu je ukázat základy první pomoci

Jak jednat se zdravotně postiženými osobami

od 33 Kč

Film pomůže překonat zábrany či rozpaky, které zdravý člověk může mít při setkání se zdravotně postiženým

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )