Anglicky za 3 měsíce


Cena14 490 Kč

Jazykový specialista (polyglot) Filip Slunský a trenér paměti René Müller spojili své síly, aby vznikl tento jedinečný projekt. Za 3 měsíce můžete získat stejné znalosti jako za rok až rok a půl vzdělávání v jazykové škole. Když se podíváte, jaké mají Filip a René zkušenosti a výsledky, tak pochopíte, že jsou špičkami ve svém oboru.

Osnova kurzu:
Slovosled anglické věty
Prosté časy
Přítomný čas prostý
Minulý čas prostý
Budoucí čas prostý
Tvoření otázky
Tvoření záporu
Použití členů v angličtině
Základy tvoření slov
Rozkazovací způsob
Průběhové časy
Přítomný čas půběhový
Minulý čas průběhový
Budoucí čas průběhový
Základy časové souslednosti
Perfektní časy prosté
Předpřítomný čas prostý
Předminulý čas prostý
Předbudoucí čas prostý
Perfektní časy průběhové
Předpřítomný čas prběhový
Předminulý čas průběhový
Předbudoucí čas průběhový
Podmiňovací způsob
Přítomnost a budoucnost v podmiňovacím způsobu
Minulý podmiňovací způsob
Modální slovesa a jejich opisy
Nepřímá řeč
Podmínkové věty
Infinitivy
Použití infinitivů pro zkrácení vět
Gerundia
Použití gerundií pro zkrácení vět

Datum a místo konání:
Celý kurz začíná 10.1.2019. Konat se bude pravidelně každý čtvrtek od 15:30 do 18:30. Celkem 12 setkání -  do konce března. Vše bude školeno v Brně.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii