Cestovní náhrady


Cena4 900 Kč

Cíle kurzu:

 • osvětlit problematiku výpočtu a účtování cestovních náhrad
 • srozumitelný výklad související legislativy
 • ukázat praktické příklady

Klíčová témata:

 • Zákoník práce – náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, kategorizace – při tuzemské pracovní cestě/přeložení/zahraniční pracovní cestě, kalkulace výše cestovních náhrad;
 • Vyhláška 328/2014 – jednotlivé sazby
 • Vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
 • Odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
 • Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 • Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.)
 • Praktické příklady z praxe

Cenové podmínky

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.
 • Při účasti dvou a více osob z jedné firmy je cena 4500 Kč/osoba bez DPH.
 • Cena za kurz zahrnuje: náklady na realizaci kurzu, coffeebreak, oběd.

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah