Cestovní náhrady, webinář (Modul I.)


CenaZDARMA

Termín konání: 25. 6. - 26. 6. 2020

Kurz projektu NS MAS "MASky v obraze, reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955

Hrazeno ze strukturálních fondů ESF z Operačního programu Zaměstnanost.

Registrace je závazná.

Čas konání: vždy 8:30-12:30

Kurz je určen výhradně pro členy Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Přihlásit se může vždy pouze jeden účastník z každé MASky. V případě, že kurz nebude plně obsazen, budou volná místa nabídnuta k doplnění.

Maximální počet účastníků: 12

Zájemci se prosím hlaste na e-mail: eva.pavlikova@everesta.cz

Cestovní náhrady
Časová dotace 8 hodin, rozložení kurzu 2x 8:30 – 12:30 hod.

Obsah kurzu:


o    Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady).
o    Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
o    Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách.
o    Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, snížení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdní výdaje a nutné vedlejší výdaje, nejčastější chyby, příklady z praxe).
o    Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance.
o    Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení (nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty, úraz, smrt, škoda na zdraví a majetku, příklady, daňové posouzení).
o    Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, snižování).
o    Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly).
o    Podmínky využívání soukromého vozidla pro pracovní cesty.
o    Paušalizace cestovních náhrad (stanovení paušálu, nejčastější chyby).
o    Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah (obchodním partnerům, členům orgánům právnických osob a osobám zapojených do projektů a aktivit organizace) – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.
o    Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.

Lektorka:
Kateřina Porubanová

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah