Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Cena9 990 Kč

Co mi kurz přinese?

 

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Absolvent kurzu se naučí dodržovat zásady prevence úrazů a bezpečnosti, poskytovat první pomoc dítěti, vést dítě k hygienickým návykům a pečovat o běžně nemocné dítě v domácím prostředí. Dále umí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte a uplatňovat zásady zdravého životního stylu podle věku dítěte. Dokáže řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám. Orientuje se v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

 

Anotace kurzu

 

Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Absolventi tohoto kurzu obdrží po ukončení kurzu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a platností v EU (dle kvalifikačního standardu profesní kvalifikace viz Národní soustava kvalifikací www.narodnikvalifikace.cz).
Účastníci absolvují 100 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky (praxe probíhá ve vybraných organizacích).

Pro koho je kurz určen?

 
Kurz je určen pro osoby s min. základním vzděláním.
 
 Další vstupní předpoklady:
  • věk min. 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • uchazeč musí být bez logopedické vady

Přednášky

 


BOZP /1, Dodržování zásad a prevence úrazů /7


Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte /6


Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte /6


Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí /6


Poskytování první pomoci dítěti/dětem /8


Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí /4


Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi /6


Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi /4


Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování /6


Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování /4


Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy /4


Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska /6


Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám /8


Vedení dítěte k hygienickým návykům /8


Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy /4


Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte /6


Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska /4


Praxe


Zkouška   

Dodavatelem kurzu je vzdělávací společnost Marlin.

 

Na kurzu vyučují:

PhDr. Jarmila Verešová

Vystudovala jsem Trenčianskou univerzitu Alexandera Dubčeka v Trenčíně a získala titul PhDr. v oboru Ošetřovatelství. Vzdělávání dospělých v agentuře Marlin s.r.o. se věnuji od roku 2015. Předávání informací a poznatků druhým mne velmi naplňuje. Účastníky na kurzech aktivně podporuji a povzbuzuji k sebeřízení a i jejich zkušenosti jsou pro mne cenným zdrojem informací. Mým životním krédem je: „Život je boj, tak bojuj.“

Mgr. Simona Lavrincová

Jsem registrovaná porodní asistentka, která se ve své praxi věnuje komplexní předporodní přípravě a následné poporodní péči v Kroměříži a okolí. Současně jsem zaměstnaná v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně (porodní sál). Vzdělávání v agentuře Marlin s.r.o. se účastním od roku 2017. Ve vzdělávání propojuji teoretický a praktický pohled na danou problematiku.

 

Mgr. Klára Strýcová

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah