Datová schránka jednoduše


Cena650 Kč

Datová schránka jednoduše

V rámci rozšiřování zákonné povinnosti bude nutné disponovat datovou schránkou (od roku 2023 bude DS povinně zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám), proto se v tomto kurzu zaměříme na základní informace o datových stránkách, způsobu jejich fungování a ovládání, jakož i právní jednání a jeho následky v souvislosti s odesíláním a přijímáním datových zpráv.

 

Datová schránka bude od roku 2023 zřízena i každé fyzické osobě, která poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci, vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (eGovernment). V tomto ohledu je tak kurz zajímavý i pro fyzické osoby.

Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • Seznámíte se s datovými schránkami, abyste správně pochopili jejich fungování a smysl. 
 • Seznámíte se s prostředím a nastavením datových schránek.
 • Dozvíte se, jaké jsou právní následky odesílání a doručování zpráv prostřednictvím datové schránky.
 • Zjistíte, proč mohou být datové schránky někdy efektivnější a rychlejší než běžná poštovní zásilka či vyřizování věci osobně na úřadě.
 • Budete schopni ovládat datovou schránku a nezaskočí vás její zřízení.

 

Obsah školení formu workshopu:

 • Co je datová schránka?
 • Zákonné vymezení datových schránek – práva a povinnosti subjektů.
 • Datová schránka – seznámení se s ovládáním.
 • Zákonné doby a lhůty při doručování nebo odesílání z datové schránky.
 • Výhody či nevýhody datových schránek.
 • Praktické rady pro vy/užívání datové schránky.
 • Často kladené dotazy v rámci práce s datovou schránkou. 

Forma: on-line webinář

Lektor:

Mgr. Jan Slanina – právník, lektor, konzultant

• Vystudoval právní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně

• V rámci své studijní praxe působil u advokáta či insolvenčního správce, do praxe pak nastoupil na Magistrát města Brna a po nasbírání dostatečných zkušeností z veřejné sféry se později, jako firemní právník, přesunul do sféry soukromé. V rámci všech uvedených zkušeností intenzivně pracoval s datovými schránkami a to z různých pohledů (veřejná sféra, soukromá sféra). Disponuje tedy potřebnými zkušenostmi a znalostmi pro to, aby Vás s datovými schránkami dokázal seznámit co nejlépe.

• Školí systematicky právní a jiné odborné kurzy, jejichž většinový obsah vyplývá ze zákonných či podzákonných předpisů.

• Zaměřuje se dlouhodobě také na oblast eGovernmentu, kam spadají i datové schránky, proto je schopný poskytnout ucelený přehled a systematiku zaváděných předpisů v oblasti eGovernmentu.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah