Finanční gramotnost


Cena3 350 Kč

Finanční gramotnost

Otevřený kurz vhodný pro všechny skupiny zaměstnanců i podnikatelů. Kurz usnadní práci s edukací zaměstnanců, u nichž hrozí exekuce, či již v exekuci jsou. Zároveň je vhodný i pro personální oddělení a mzdové účetní, kteří agendu spojenou s žádostí exekutorů o součinnost u zaměstnavatelů obvykle vyřizují.

Osnova

Tento kurz poskytuje základní orientaci v hospodaření s penězi. V dnešní ekonomicky složité situaci poskytuje rady, kde legálně ušetřit. Někdy je řešení jednodušší, než si myslíte. Následně se kurz věnuje exekucím. Zaměřuje se na práva dlužníka a jak se bránit případné svévoli a zneužití pravomocí ze strany exekutorů. Další kapitolou je osobní bankrot, neboli oddlužení a jeho podmínky. Pro koho je toto řešení vhodné a pro koho naopak nikoliv. V poslední kapitole pak kurz probírá aktuální téma Milostivé léto 2022 a jeho využití v praxi.

Probíraná témata:

-          Jak správně hospodařit s penězi

-          Exekuce (postup exekuce, práva dlužníka, (ne)zabavitelné věci)

-          Osobní bankrot (oddlužení)

-          Milostivé léto 2022 (probíhající na podzim 2022)

-          Otázky a diskuze

Cílem kurzu je předat vám v dnešní ekonomicky nelehké době několik doporučení, kde se i nadále dá ušetřit. Dále poskytnout všem zaměstnancům a podnikatelům, kterým hrozí exekuce, či již v exekuci jsou, orientaci o jejich základních právech, informovat o zabavitelných či nezabavitelných věcech, co exekutor může, co naopak nemůže, jak obvykle postupuje. Vysvětlíme si také informaci o institutu osobního bankrotu (oddlužení) a poukážeme na jednotlivé výhody a nevýhody institutu osobního bankrotu (oddlužení).

Lektor

Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Vzhledem k tomu že mimo výše uvedený soukromý sektor působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu, dokáže poskytnout komplexní školení/přednášky jak pro oblast práva soukromého, tak i pro oblast práva veřejného.

Zkušenosti v oblasti vzdělávání získal především při svém působení na vysokých školách (Vysoká škola ekonomie a managementu a.s., AMBIS vysoká škola, a.s.) v roli lektora předmětů Právo a nemovitosti, Základy veřejného práva a Pracovního práva.

Ve své výuce se snaží co nejvíce přizpůsobit aktuálním požadavkům studentů/posluchačů a je tedy otevřen diskuzi, případně novým tématům. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží často využívat moderní trendy v podobě videí apod.

 

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah