GDPR pro menší podniky a OSVČ


Cena2 900 Kč

Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU​. 25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců – v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Zavádí proto zcela novou právní úpravu ochrany osobních údajů a nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jelikož se jedná o nařízení, není nutné, aby Česká republika přijala jakýkoliv prováděcí předpis, účinnost GDPR je tedy nevyhnutelná.

Co Vám kurz přinese:

Kurz se zaměřuje na nová práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, které zavádí GDPR. Účastníci se dozvědí, co jsou to osobní údaje, co se rozumí zpracováním osobních údajů a na koho se GDPR vztahuje. Bude probíráno, jak dostatečně zabezpečit osobní údaje, co to znamená minimalizace osobních údajů a jak správně chápat účel zpracování. Celý kurz bude veden interaktivní formou a bude dána možnost vést diskuze již v průběhu konání kurzu, nejenom v jeho závěru. Pro správné pochopení konkrétně probírané problematiky budou uváděny příklady z praxe.  

Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů
 • Co je to osobní údaj a co se považuje za zpracování osobních údajů
 • Kdo je to subjekt údajů, správce a zpracovatel
 • Povinnosti správců a zpracovatelů a hrozící sankce za jejich nedodržení
 • Práva subjektu údajů
 • DPO, DPIA
 • Best practice
 • Jak správně identifikovat osobní údaje a provést dopadovou analýzu
 • Diskuze a závěr                                                                                                                  

Časová dotace:

9:00-13:00 hod.

Cenové podmínky:

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

 

 
 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah