Hmotný a nehmotný majetek


Cena3 349 Kč

Hmotný a nehmotný majetek

Tento prezenční kurz je vhodný pro pracovníky ekonomických oddělení.

 

le a přínosy – co se naučíte: 

Rozlišíme si pohled na hmotný a nehmotný majetek na účetní a daňový.

Obsah školení:

Majetek v účetnictví – vymezení dlouhodobého majetku

Majetek ve smyslu účetních předpisů

-          Dlouhodobý nehmotný majetek

-          Dlouhodobý hmotný majetek

-          Způsoby oceňování

-          Technické zhodnocení

-          Odpisování majetku

Majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů

-          Hmotný majetek vyloučený z odepisování

-          Kdo může daňově odepisovat

-          Odpisy hmotného majetku

-          Technické zhodnocení hmotného majetku, vč. pronajatého

-          Nehmotný majetek pořízený do 31. 12. 2020

-          Technické zhodnocení nehmotného majetku

-          Odpisy nehmotného majetku

-          Nová úprava od 1. 1. 2021

-          Vyřazení majetku

-          Další souvislosti spojené s dlouhodobým majetkem

Lektor:

Ing. Miloš Lehejček, CSc.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah