Kritické myšlení: Postoj i dovednost


Cena3 900 Kč

Osobnostní rozvoj 4. generaceTM  je  moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí  kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mindset". Je to metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku. Tato metoda rozvoje je určená vybraným skupinám lidí - manažerům, lidem na klíčových pozicích a lidem s určitým sociálním statutem, kompetencemi, potenciálem a lidem,  kteří již dosáhli určitého stupně zralosti.

Myslet kriticky se nedá naučit přes noc. Nestačí znát pravidla a postupy, schopnost kriticky myslet je třeba vědomě tříbit a využívat. A nejen to - v první řadě je třeba se zbavit starých, nekritických návyků. Teprve pak budeme schopni si osvojit návyky kritického myšlení.

Obsah:

  • Co ovlivňuje naše názory a postoje?
  • Otevřené vs. uzavřené myšlení – příležitost a hrozba
  • Tradice a zkušenosti – přijímat či odmítat?
  • Odlišnost, odstup a hodnocení
  • Samostatně myslící lidé a loajalita. Jde to dohromady?
  •  Kritické myšlení a úspěch.

 Rozsah:

  • 3 hodiny (od 14 do 17 hodin)

Cenové podmínky:

  • k ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši
Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii