Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


Cena10 900 Kč

Místo konání kurzu: Uherské Hradiště

Datum zahájení kurzu: 21. 1. 2020

 

Anotace kurzu

 

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. Účastník bude po absolvování kurzu schopen vykonávat činnosti spojené s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách. Obsah činností a pracovní zaměření pracovníka v sociálních službách stanovuje § 116 zmíněného zákona o sociálních službách.

Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin, součástí zvláštní části je praxe u registrovaného poskytovatele sociálních služeb v rozsahu 54 hodin. Teoretická výuka je zaměřena na tyto oblasti: standardy kvality sociálních služeb, metody sociální práce, komunikace, základy psychologie, základy etiky práce pomáhajícího pracovníka. Kurz seznamuje účastníky s problematikou zdravotního postižení, krizové intervence, závislosti na sociální službě, prevence týrání a zneužívání, aktivizačních a volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb.

Pro koho je kurz určen?

 

Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách. (Pro budoucí uplatnění na pozici pracovník v sociálních službách je dokonce tento kurz ze zákona povinný). Kurz je určen také všem neformálním pečovatelům jako možnost rozšíření si znalostí a osvojení si nových kompetencí.

 

Co mi kurz přinese

 • Absolvent je seznámen s aktuální platnou legislativou ve vztahu k sociálním službám, orientuje se v problematice standardů kvality sociálních služeb a další související platné legislativě.
 • Absolvent je seznámen se základy ochrany zdraví.
 • Absolvent dovede vysvětlit význam etiky, lidských práv a důstojnosti při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.
 • Absolvent je seznámen se s metodami sociální práce.
 • Absolvent je seznámen se základy psychologie, psychopatologie a somatologie v rozsahu nároků výkonu profese pracovníka v sociálních službách.
 • Absolvent dovede vysvětlit význam komunikace v práci pracovníka v sociálních službách, uvede příklady alternativní komunikace. Je seznámen se základními komunikačními dovednostmi.
 • Absolvent je seznámen se základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
 • Absolvent se orientuje v problematice krizové intervence.
 • Absolvent dovede popsat možnosti zvládání problémového chování uživatelů.
 • Absolvent dovede charakterizovat možnosti prevence týrání a zneužívání uživatelů. a zdravotního postižení.
 • Absolvent je seznámen se základy péče o nemocné, základy hygieny při poskytování sociální služby a základy péče o domácnost.
 • Absolvent uvede příklady aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik, orientuje se v základech pedagogiky volného času.

 

Přednášky

 

21.01.20 09:00 - 14:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

 

22.01.20 08:30 - 13:30
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

 

28.01.20 08:30 - 13:30
Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví

 

29.01.20 08:30 - 13:30
Metody sociální práce

 

04.02.20 08:30 - 13:30
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

 

05.02.20 08:30 - 13:30
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

 

11.02.20 08:30 - 13:30
Standardy kvality sociálních služeb

 

12.02.20 08:30 - 13:30
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

 

18.02.20 08:30 - 13:30
Úvod do problematiky zdravotního postižení

 

19.02.20 08:30 - 13:30
Krizová intervence

 

25.02.20 08:30 - 13:30
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

 

26.02.20 08:30 - 13:30
Zvládání jednání osoby, které je poskytována SS

 

03.03.20 08:30 - 13:30
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chron. onemocnění

 

04.03.20 08:30 - 13:30
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozené prostředí

 

10.03.20 08:30 - 13:30
Aktivizační techniky

 

11.03.20 08:30 - 13:30
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

 

12.03.20 08:00 - 14:00
Praxe v termínu 12.3. – 24.3.2020, v rozsahu 54 hodin.

 

25.03.20 08:30 - 10:00
Zkouška

 

Představení lektorky:

Mgr. Monika Langová

Jako lektorka sociálních kurzů působí 8 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s praxí ze sociálních služeb, kde působí na různých pozicích od roku 2006.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah