Neurověda ve vzdělávání VI.


Cena2 500 Kč

Pro příznivce poznávání schopností lidského mozku a všechny, kteří chtějí tyto poznatky aplikovat v procesu učení a výchovy je připraveno další, šesté pokračování konference Neurověda ve vzdělávání. Uskuteční se 3. dubna 2019 v Praze. Podrobnosti najdete na webu konference www.neurovedavevzdelavani.cz .

Akreditace MŠMT

  •     získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  •     finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  •     na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  •     akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

Obsah konference:

Již teď se můžete těšit na nová témata přednášek, zahraniční a české specialisty z oboru a oblasti vzdělávání a neurovědy, případové studie, zajímavý program a praktické workshopy. Získané poznatky z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání, a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Program a řečníci VI. ročníku:

Gerald Hüther

Gerald Hüther je jedním z nejznámějších německých vědců v oblasti mozku. Podílí se na mnoha výzkumech neurobiologické prevence. Vystudoval v Lipsku a doktorát obhajoval v Max Planck Institute for Experimental Medicine v Göttingenu. Brzy se stal členem Německé výzkumné nadace (DFG) a od roku 2004 do roku 2016 vyučoval neurobiologii na univerzitě v Göttingenu. Od roku 1994 do roku 2006 zde také vedl výzkumné oddělení na psychiatrické klinice. Gerald Hüther je autorem mnoha publikací a odborných textů (např. Tajemství prvních devíti měsíců), přednáší a stále se věnuje výzkumu fungování mozku v oblasti ADHD a poruch chování.

Primář MUDr. Karel Nešpor

Karel Nešpor je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie. Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí. Na konferenci se s MUDr. Nešporem podíváme na návykové nemoci u žáků a studentů.

Robert Čapek

Vystudoval sociální pedagogiku, školní management, výchovné poradenství, učitelství rodinné výchovy, pedagogiku (Ph.D. na UP v Olomouci) a psychologii (Ph.D. na UK v Praze). Ve své skoro třicetileté učitelské praxi prošel zvláštní, základní, střední i vysokou školou. V současnosti působí jako školní psycholog a lektor, který se zaměřuje na praktická edukační témata: Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků apod. Je také autorem knih pro učitele a své vystoupení Robert Čapek zaměří v duchu své úspěšné knihy "Líný učitel - jak učit dobře a efektivně".

Bohumil "Bob" Kartous

Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů a společenské odpovědnosti. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes aj.). Je autor publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem). Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku.

Konference je určena:

Odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku, a o tom, jak se učí.

Cenové podmínky:

Cena zahrnuje účast na všech nabízených přednáškách, workshopech a občerstvení včetně oběda.

Hlavním partnerem konference Neurověda ve vzdělávání 2019 se stala advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah