Nevědomé předsudky


Cena4 900 Kč

Nevědomé předsudky

 

Kurz Nevědomé předsudky nabízíme jako ucelené jednodenní školení pro zaměstnance napříč hierarchií celé firmy, které účastníkům umožní do hloubky prozkoumat sami sebe, své vzorce myšlení, chování a jednání, jež následně ovlivňuje vztahy ve firmě a formuje tak celý její chod, úspěchy i neúspěchy.

 

Pro koho je kurz vhodný:

 • pro všechny české i mezinárodní společnosti, firmy, organizace, které se potýkají s nedostatečnou či zcela nefungující komunikací v rámci své firmy, se špatnými mezilidskými vztahy, kde se kolegové „nemusí“, nerozumějí si, nespolupracují rádi, nedokáží se začlenit do kolektivu a nedokáží nést svůj podíl zodpovědnosti
 • pro firmy, které by rády do hloubky porozuměly svým klientům, jejich potřebám, jejich mentálnímu nastavení, a které by rády zlepšily vztahy se svými klienty, ať už v českém či mezinárodním prostředí

Jak kurz probíhá:

 • interaktivní formou, která umožní nejen předat důležité informace, rady a tipy, ale především umožňuje sdílení, učení se od sebe samých i navzájem. Metoda pomůže nalézt řešení situací, se kterými se účastníci potýkají a pomůže jim uvědomit si, že řešení každé situace se nachází v těch, kteří firmu utváří – v nich samých.

Co se na kurzu naučíte:

 • Lépe poznat sami sebe
 • Uvědomit si úroveň, ze které jednáme a konáme  
 • Uvědomit si, že co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro ostatní                                                                          
 • Získat novou perspektivu
 • Konstruktivně řešit aktuální problémy
 • Vyladit firemní kulturu a vztahy: posílit důvěru a spoluzodpovědnost, zefektivnit interní komunikaci, nenásilně řešit stávající konflikty

Lektorka:


Mgr. Linda Kubačáková

Vystudovala obor anglický jazyk na Univerzitě v Ostravě. Kromě anglického jazyka hovoří také rusky, německy a italsky. Celých 11 let žila ve Spojených arabských emirátech, kde také pracovala pro společnost Emirates Airlines, kde řídila mezinárodní posádku na palubě Emirates, kde bylo až 120 rozdílných národností.

Lektorka již 10 let školí v českém i mezinárodním prostředí témata Kvalita služeb, Kulturní odlišnosti v businessu či Komunikace a rozvoj týmu, která úzce souvisejí s tématem nevědomých předsudků. Na základě svých mnohaletých osobních i pracovních zkušeností nejen ve firemním prostředí dokáže s citem a lehkostí vzájemně témata propojit tak, aby účastníkům přinesla komplexní pohled a porozumění na jejich firemní situaci i na sebe samé.

Lektorka byla součástí týmu Adato Paradigma, který v roce 2012 založil filantrop, podnikatel a vizionář Libor Malý. Byla u zrodu poradních kruhů pro změnu paradigmatu na témata: Firemní kultura a podnikání, Vzdělávání a výchova,  Zdraví a prevence či Vztahy a společenské výzvy.

Je spoluzakladatelkou spolku Změna Paradigmatu, který převzal aktivity Adato Institutu a pokračuje v realizaci poradních kruhů. Spolek Změny Paradigmatu vnímá nutnost podpořit přechod společnosti k fungování na principech vedoucích k větší udržitelnosti a harmonii. S tím je spojená změna dosavadního osobního i kolektivního paradigmatu na nové.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah