ing. petr dlouhý

Po ukončení studia ekonomiky zahraničního obchodu na VŠE Praha v r. 1979 pracoval převážně v oblasti exportu ve společnostech TECHNOPOL a CHEPOS.

Od  dubna 1991 do současnosti se věnuje vzdělávání, rozvoji dospělých, ať již jako přímý partner firem anebo pod hlavičkou vzdělávací společnosti. V první polovině 90. let externě působil jako vyučující na stavební fakultě VUT a SSOŠŽ v Brně (management, marketing, světová ekonomika). Od ledna 2015 spolupracuje se společností Everesta.

Navrhuje a vede jednotlivé tréninky, koučuje, konzultuje; řídí vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy; koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech. Zaměřuje se přitom především na níže uvedené oblasti (viz Odbornost, lektorská a poradenská specializace).

V letech 1991-4 procházel intenzivním edukačním procesem ve Švýcarsku a se švýcarskými lektory v tuzemsku. V té době také studoval na Basilejské univerzitě. Později absolvoval kurzy NLP a NLP pro manažery na Institutu pro NLP v Praze (Dr. Zorica Gajič, Joseph O´Connor), dvousemestrální studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, vzdělávací program Akreditovaný profesionální kouč v Koučink centru a kurz Pozitivní psychologie v praxi na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě toho od r. 1996 rozšiřoval a prohluboval své znalosti i rozvíjel své dovednosti v Akademii Team Training International a zúčastnil se řady významných aktivit v ČR i zahraničí, zejména v oblasti koučování a pozitivní psychologie.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 1991