Hyklová Jana

Své odborné zkušenosti získala dlouholetým působením na manažerské pozici v marketingu a obchodě v  soukromé firmě a také jako vyučující odborných předmětů na středních školách.
Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, prodejních dovedností, managementu a personalistiky se zaměřením na osobní rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti, stále se vzdělává zejména v oblasti Soft Skills a osobního rozvoje. Je empatická, přímá, vnímavá lektorka, osobnostní rozvoj je jejím koníčkem. Umí rozlišit podstatné od nepodstatného. Má radost, když vidí výsledky - fungující procesy, spokojené zaměstnance a manažery.

Přednosti lektorky
•    Umím rychle navázat kontakt s účastníky kurzu a vytvořit jim příjemnou atmosféru. K účastníkům přistupuji jako k rovnocenným partnerům s názory a postoji hodnými respektu.
•    Výuku vedu v maximálně interaktivním duchu, dávám prostor účastníkům, aby vyjádřili svůj názor na problematiku  a  s jejich názory následně  pracuji při výuce.
•    Plně akceptuji přání účastníků týkající se formy vedení kurzu, do aktivit nikoho násilím nenutím.
•    Umím vytvořit příjemnou atmosféru, umím většinou složité věci vysvětlit jednoduše.
•    Má školení jsou vysoce efektivní. Pokud dobře spolupracují účastníci, jsem schopna dosáhnout stejného výsledku za kratší dobu.

Délka praxe v oblasti vzdělávání: 25 let