Ing. Dušan Jílek

Dušan JílekAbsolvent Vysoké školy ekonomické v Praze obor finance, v průběhu studia na VŠE absolvoval několik zahraničních stáží, např. na Wirtschaftsuniverzität ve Vídni, v Denmark´s International Study Programu v Kodani.

Svou profesní kariéru rozvíjel v oblasti řízení obchodu, stál u zrodu největší stavební spořitelny v České republice, řídil obchod v oblasti retailu v zahraniční bance. Věnoval se samostatnému podnikání jako lektor a konzultant, od r. 2005 byl spolumajitelem a manažerem společnosti Everesta. Díky své jazykové výbavě je garantem cizojazyčných programů a podílí se na spolupráci se zahraničním managementem firemní klientely. Jedná se zahraničními manažery našich klientů, hovoří aktivně německy, anglicky, dorozumí se francouzsky a rusky.

V oblasti vzdělávání vede tréninky pokročilých prodejních dovedností, vyjednávání, komunikačních dovedností. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace ve vztahu klient - obchodník a platí doslova těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Dušan Jílek je duchovním otcem instruktážních videofilmů, které Everesta natáčí.

Délka praxe v oblasti vzdělávání: 11 let