JUDR. RENÁTA JINDROVÁ

Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Rigorózní řízení v oboru pracovní právo.

Od roku 1994 se vedle své právnické praxe věnuje i pedagogické činnosti. Působila jako učitelka práva na SPŠ a VOŠ MV v Praze, externě spolupracovala s několika vzdělávacími a konzultačními společnostmi, V letech 2004 až 2006 si své právní vzdělání doplnila studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru výuka odborných předmětů.

V letech 2007 až 2011 působila ve veřejné správě a zastávala funkci poradkyně 1. náměstka na Ministerstvu financí a vrchní ředitelky Sekce ministra zemědělství.  Na těchto ministerstvech
se podílela na tvorbě připomínek a vypořádávání připomínek za tyto resorty ke všem zákonům
a prováděcím předpisům ostatních resortů v rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení. V rámci této práce získala praktické zkušenosti z legislativního procesu, podílela se na tvorbě zákonů
a prováděcích předpisů obou resortů.

Klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mj. na oblasti obchodního a soutěžního práva, práva duševního vlastnictví, pracovního, správního a občanského práva a práva nemovitostí. V oboru vzdělávání dospělých zúročuje svou více než dvacetiletou právnickou praxi, zkušenosti z řízení podniků na pozici jednatelky, ředitelky, příp. členky dozorčích rad nebo představenstva a.s., Paní Jindrová uplatňuje zkušenosti z oblasti poradenství, jak pro neziskové organizace, tak
i pro občany. Další z mnoha praxí byla aktivita ve veřejné správě.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 1994

Praxe v oblasti práva od roku 1987