bc. Jiří švec

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Lektorskou praxi odstartoval pan Jiří Švec v roce 2008 se specializací výkladu účetnictví, jak pro studenty škol, tak i frekventanty kurzů a širokou veřejnost se zájmem o tuto problematiku.

Pan Jiří Švec zastává názor, že někdy stačí látku vysvětlit jiným způsobem, aby student dané problematice porozuměl, než opakováním již řečeného. Jeho kurzy se vyznačují větší mírou zapojení účastníků kurzů a vysokým počtem názorných praktických příkladů.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 2008