• typ výpisu

Osobnostní rozvoj

Nátlakové metody v komunikaci - jak se bránit (16 h)

6 000 Kč bez DPH

Jak rozpoznat, že vás někdo někam tlačí, manipuluje a jak se tomu bránit? Přihlaste se na zajímavý rozvíjející kurz vedený zkušeným lektorem měkkých dovedností.

Pozor na kybernetická nebezpečí na internetu

2 950 Kč bez DPH

Digitální svět nám dává bezesporu spoustu zajímavých příležitostí, ale má i svá skrytá nebezpečí. Společně zmapujeme rizika nebezpečného chování v internetovém prostředí a na sociálních sítích.

Základní relaxační techniky

2 950 Kč bez DPH

Kurz je založen na osobním prožitku účastníků, praktický nácvik je prokládán krátkými teoretickými vstupy a sebereflexí účastníků.

Psychohygiena a relaxační techniky

2 950 Kč bez DPH

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům rozšiřující pohled do problematiky psychohygieny ve vztahu k vykonávané práci.

Jak na stres a spánek

2 950 Kč bez DPH

Téma spánku pojímá kurz z pohledu jak přirozené relaxace, tak péče o dostatek energie v průběhu celého dne. V kurzu se účastníci naučí také základním relaxačním, koncentračním a mentálním technikám, základům správného dýchání a energetickému cvičení.

Emoční inteligence pro moderní leadery a manažery

2 950 Kč bez DPH

Pochopíte přínosy empatie a získáte schopnost zlepšit svou sociální inteligenci. Naučíte se identifikovat jednotlivé druhy emocí u sebe i u druhých.

Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích

2 950 Kč bez DPH

Kurz nabídne účastníkům informace k efektivnímu rozpoznání příčin psychické zátěže a stresu, k pojmenování a zhodnocení stresorů ve vztahu k jejich osobnostnímu nastavení. Součástí kurzu bude představení postupů a možností, které vedou ke zvyšování stresové odolnosti a upevňování stability při práci v pomáhajících profesích.

Office jóga aneb jak se hýbat také v práci - webinář

2 750 Kč bez DPH

Zařaďte do svého pracovního dne office jógu, která vám pomůže zvládnout celodenní zápřah.

Emoční inteligence

2 950 Kč bez DPH

Emoce jsou v dnešní době na prvním místě, žijeme v turbulentní době a dynamika změn je mnohem rychlejší než naše schopnost změny zachytit a pojmenovat. A právě emoce jsou pro práci manažera důležitější mnohem více, než si běžně při řízení firmy uvědomujeme…

Kurz test

29.9.2022   |   500 Kč bez DPH

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )