• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Loajalita jako oboustranný vztah

ZDARMA

Na webináři získáte hlubší vhled do motivací různých typů lidí, doporučení, na čí loajalitu se můžete spolehnout a doporučení, jak oboustranně loajální vztah budovat a udržovat. Cena dobrovolná.

Řešení problémů

413 Kč bez DPH

Webinář je určen všem, kteří potřebují úspěšně řešit problémy a zatím neprošli systematickým školením v této oblasti, nebo si potřebují oživit znalosti a dovednosti.

Jak se připravit na změny a vytvořit novou strategii

413 Kč bez DPH

Hlavní zaměření kurzu je na pochopení, co to vlastně strategie je, jaké jsou hlavní komponenty dobré strategie, jaký je rozdíl mezi strategií dobrou a špatnou s ohledem na dnešní a budoucí situaci.

EFEKTIVNÍ MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE – ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY A JAK A KDY JE POUŽÍVAT

413 Kč bez DPH

Absolventi získají sebejistotu při manažerské komunikaci a zlepší své dovednosti v působení na své podřízené a kolegy - naučí se efektivně komunikovat a přesvědčit své spolupracovníky a podřízené.

Jak zavést ve firmě změnu - webinář

249 Kč bez DPH

Víte, že změnu se podaří zavést teprve až ji podpoří 75 % lidí a téměř celé vedení?

VEDENÍ VYTÝKACÍCH A PROPOUŠTĚCÍCH ROZHOVORŮ – JAK EFEKTIVNĚ OZNAMOVAT NEPŘÍJEMNÁ ROZHODNUTÍ

413 Kč bez DPH

Dozvíte se, jak jednat v náročných profesních situacích a seznámíte se s nástroji sloužícími k profesionálnímu vedení problematických pohovorů (manažerské pokárání, vytýkací rozhovor, propouštěcí rozhovor).

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ANEB JAK SE UMĚT DOMLUVIT

413 Kč bez DPH

Naučíte se zvládat obtížné situace při komunikaci se svými kolegy a komunikačními partnery. Budete umět rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace s nimi a poznáte jejich důsledky. Uvědomíte si, jaké jsou bariéry v komunikaci a co způsobují.

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK, webinář

22 500 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

Jak upravit vztahy jednatele v s.r.o. s jediným jednatelem

600 Kč bez DPH

Problematiku s.r.o., kde je jediným jednatelem společníkem, mnoho firem řeší nesprávným způsobem. Na webináři se dozvíte, jak by to mělo být správně a na co si dát pozor.

Vedení porady - webinář

500 Kč bez DPH

Webinář se věnuje otázkám, proč vlastně vést porady, jak se na ně připravit, jak vytěžit z porady maximum a zároveň „neotrávit“ tým zbytečnou ztrátou času nad neúčelným „tlacháním“.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )