• typ výpisu

Personalistika

Jak najít zaměstnance, kteří nejsou - spolupráce zaměstnavatelů se školami

900 Kč bez DPH

Specialistů je dnes na trhu jako šafránu - rozhodně v porovnání s poptávkou zaměstnavatelů, zvláště ve velkých průmyslových oblastech. Mnoho firem už pochopilo, že je nutné podchytit slibné talenty už v raném období jejich rozvoje a vychovat si je k obrazu svému. Pojďte s námi diskutovat o možnostech vyhledávání budoucích zaměstnanců už na školách.

Specifika andragogiky - praxe z firem

2 500 Kč bez DPH

Možnost rozvoje lidí je významným benefitem v moderní firmě. Přináší užitek na obě strany. Člověk získává nové znalosti i dovednosti, dokáže pak být úspěšnější a firmě přináší ​vyšší výkon, který zase firma odmění. Doba, kdy se ve většině firem potýkáme s nedostatkem pracovní síly, nahrává potřebě investovat do rozvoje lidí​.

Interpersonální dovednosti s využitím NLP, úvod do NLP

8 900 Kč bez DPH

Jsme v tom spolu, aneb poznej sám sebe, abys pochopil druhé.

Funkční gramotnost – hlavní problém zaměstnanců zítřka?

900 Kč bez DPH

Aneb neposílejte je na kurzy Excelu, když neumí trojčlenku.

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK

35 000 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )