Rétorika


kalkulace dotazem


Na kurzu se naučítě správně pracovat s dechem, dobře artikulovat, efektivně pracovat s hlasem a řečí těla, pohotově odpovídat, pracovat s modulací hlasu, tak aby si udržel pozornost posluchačů, využívat zásady přesvědčivého projevu, dodržovat pravidla prezentace čteného projevu.

Obsah kurzu:

Co je to rétorika?
Dechová a hlasová průprava

 • řeč a tvorba hlasu, dýchání
 • dechová a řečová cvičení
 • srozumitelná artikulace
 • tvorba hlásek, slovní šev, ráz
 • jazykolamy

Rozvoj rétoriky

 • technika řeči a práce s hlasem
 • řeč těla
 • práce s otázkami
 • schopnost pohotově odpovědět
 • nejčastější chyby, kterých se dopouštíme

Modulace řeči - frázování, přízvuk, melodie, důrazy, tempo
Jazyková kreativita a tvořivé vyjadřování, slovní zásoba - zásady přesvědčivého projevu
Čtený text a jeho specifika - mluvený projev a jeho struktura
Hlasová cvičení a trénink

Cenové podmínky

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.
 • Při účasti dvou a více osob z jedné firmy je cena 4500 Kč/osoba bez DPH.
 • Cena za kurz zahrnuje: náklady na realizaci kurzu, coffeebreak, oběd.

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii