Škola jako zaměstnavatel


Cena3 350 Kč

Škola jako zaměstnavatel

Otevřený kurz zaměřený primárně na vedoucí pracovníky ve školství (základní a mateřské školy). Kurz je vhodný pro ředitele/ředitelky škol, zástupce/zástupkyně ředitelů/ředitelek škol, či personální a mzdové oddělení škol.

Osnova:

Tento kurz zahrnuje téma především nedávných a chystaných změn právních předpisů v pracovněprávní oblasti dopadajících na školy a školská zařízení.

Probíraná témata:

-          Úvod do pracovního práva

-          Právní předpisy dopadající na oblast pracovního práva

-          Specifické právní předpisy dopadající na oblast škol a školských zařízení v oblasti pracovního práva

-          Novinky v oblasti pracovněprávní legislativy

-          Chyby / vybrané problémy v oblasti zaměstnávání ve školách a školských zařízeních

-          Náborový proces (povolené/nepovolené otázky, diskriminace apod.)

-          Obecně k zaměstnávání externích pracovníků

-          Dohoda o provedení práce – co by měla obsahovat, výhody/nevýhody

-          Dohoda o pracovní činnosti – co by měla obsahovat, výhody/nevýhody

-          Pracovní smlouva – co by měla obsahovat, výhody/nevýhody

-          Ochrana osobních údajů v souvislosti se zaměstnáváním

-          Otázky a diskuze

Cílem je poskytnout nezbytnou orientaci v nedávných a chystaných změnách právních předpisů v pracovněprávní oblasti dopadajících na školy a školská zařízení. Probereme si také některá další témata, například nejčastější chyby škol v oblasti zaměstnávání, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) atd.

Lektor

Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Vzhledem k tomu že mimo výše uvedený soukromý sektor působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu, dokáže poskytnout komplexní školení/přednášky jak pro oblast práva soukromého, tak i pro oblast práva veřejného.

Zkušenosti v oblasti vzdělávání získal především při svém působení na vysokých školách (Vysoká škola ekonomie a managementu a.s., AMBIS vysoká škola, a.s.) v roli lektora předmětů Právo a nemovitosti, Základy veřejného práva a Pracovního práva.

Ve své výuce se snaží co nejvíce přizpůsobit aktuálním požadavkům studentů/posluchačů a je tedy otevřen diskuzi, případně novým tématům. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží často využívat moderní trendy v podobě videí apod.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah