Škola s pravidly, limity a rituály


Cena1 500 Kč

Potřebují děti pravidla, aby byli v bezpečí?  Pravidla, řád a limity hrají ve výchově a vývoji důležitou roli. Každý potřebuje mantinely pro to, aby se mohl cítit bezpečně. Na konferenci se budeme zabývat významem nastavení pravidel u dětí školního věku pro jejich další život, socializaci a školní i životní úspěšnost. Upozorníme na důsledky bezlimitní výchovy. Ukážeme si cesty k utváření funkčních pravidel.

Obsah konference
Kdo potřebuje ve škole pravidla?
Pravidla a řád v rodině a vliv výchovy na chování dětí ve škole
Pravidla, limity a rituály ve třídě
Proč nastavujeme žákům limity?
Hranice, pravidla a limity mezi členy pedagogického sboru

Řečníci konference
Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Jana Kazíková, PhDr. Lidmila Pekařová,
Mgr. Květa Hrbková


Konference je určena:
Pedagogům, dalším pracovníkům škol a školských zařízení a rodičům předškolních a školních dětí.

Bližší informace zde

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii