Snižování nákladů


Cena8 900 Kč

Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu. Naučte se identifikovat nositele nákladů a posuzovat efektivitu interních pracovních postupů a procesů. Poznejte, jak odhalit oblasti s největším potenciálem úspor a jak zavést účinná úsporná opatření s dlouhodobým pozitivním dopadem.

Stručná osnova kurzu Snižování nákladů:

  • základní pojmy spojené s nákladovým controllingem
  • úloha controllingu a metody snižování nákladů
  • ekonomické vnímání procesů ve firmě
  • jak zefektivnit interní pracovní postupy a procesy v oblasti řízení nákladů
  • kalkulace a s jejich využití při rozhodování
  • dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy

Cenové podmínky:

  • k ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.
  • cena za kurz zahrnuje: náklady na realizaci kurzu, coffeebreak, oběd.
Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii