• typ výpisu

Technické a odborné kurzy

Insolvenční řízení

4 900 Kč bez DPH

Získejte ucelený přehled o systému insolvenčního práva. Jak přesně vypadá insolvenční řízení a jak probíhá? Hrozí některé společnosti mezi Vašimi dodavateli nebo zákazníky insolvence a chcete vědět, jak to bude s Vašimi pohledávkami? Nebo potřebujete vyřešit insolvenci společnosti, pro kterou pracujete?

Projektové řízení

20. - 21.6.2018   |   8 900 Kč bez DPH

Moderní řízení společnosti vyžaduje novou dynamiku přípravy změn procesů, produktů i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší efektivitě, potřebuje vhodné nástroje, kterými lze změny realizovat. Takovým nástrojem je projektové řízení.

Metrologie

Hradec Králové   |   8 900 Kč bez DPH

Program je připraven v souladu se Zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a souvisejícími metrologickými předpisy.

INCOTERMS

4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s problematikou mezinárodních účetních standardů v návaznosti na obor podnikání vaší firmy v mezinárodním obchodě.

Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

9 800 Kč bez DPH

Štíhlá výroba je souhrn metod zaměřených na analýzu a následné zlepšování procesů ve výrobě i ve službách. Cílem je zamezit plýtvání, zvýšit efektivitu prostřednictvím klientského pohledu na hodnocení procesů a snižovat variabilitu procesů. Má zásadní vliv na rozvoj firemní kultury podporující proaktivní přístup a motivaci pracovníků.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )