Timemanagement a jak neprokrastinovat


Cena3 000 Kč

Timemanagement a jak neprokrastinovat

16 hodin

6. 4. 2021-7. 4. 2021

Cena: 3000,-

Lektor: Mgr. Lumír Mořkovský

Obsah:

 • Úvod, seznámení se s cílem a průběhem školení
 • Orientace v principech timemanagementu a uvědomování si jeho významu
 • Klíčové pojmy efektivita, účinnost a hospodárnost
 • Nástroje řízení efektivity a účinnosti
 • Nástroje timemanagementu
 • Bariéry, slabá místa v efektivním řízením času a jejich odstraňování
 • Poznání svých návyků a osobních priorit, asertivní odmítání a vyjednávání, ovládání umění přinutit se, uvědomit si priority a termínovanost, ošetřování restů
 • Technika Pomodoro – rozdělení činností do časově ohraničených bloků, soustředění, motivace
 • Řešení případových studií / modelových případů

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah