Tři klíče k úspěšnému leaderovi


Cena14 000 Kč

Intenzivní rozvojový program pro začínající nebo méně zkušené manažery je postaven na novém pohledu na práci manažera. Nezužuje problematiku manažerské praxi pouze na vedení lidí, ale na stejnou úroveň klade i řešení problémů a schopnost rozhodovat. Dalším klíčem je pro autory kurzu role manažera jako zástupce vedení společnosti a jeho práci s předáváním informací, podporováním firemní kultury a budováním loajality lidí a týmů.

Cíl:

 • Naučit účastníky dobře zvládat praktické situace a úkoly, které je čekají v prvních manažerských pozicích
 • Vybavit je konkrétními znalostmi, dovednostmi a manažerskými nástroji, které budou vědět kdy a jak použít
 • Ukázat nejčastější chyby začínajících manažerů a cesty jak se jich vyvarovat

Přínos:

Manažeři na startu nebo budoucí manažeři získají sebedůvěru a jistotu, co se od nich očekává a dobře zvládnou situace, které je čekají. Budou vědět jak jednat se zkušenějšími kolegy, jak pracovat s bývalými kamarády, jak rozhodovat, budou pracovat s cíli, termíny a budou i důslední a motivující.

Autoři kurzu, konzultanti a lektoři:

Ing. Iva Sehnalová

Mgr. Ladislav Buček

Témata:

Červený klíč, aneb cesta k lidem

 • Co lidi čekají od manažera a jeho priority
 • Spokojený versus výkonný pracovník a tým
 • Potřeby lidí a jejich naplnění v podmínkách organizace
 • Organizování práce, plánování zadávání cílů SMART, kontrola
 • Poskytování rozvojové zpětné vazby, konstruktivní kritika a skutečná pochvala
 • Komunikační triky pro zvládání konfliktních situací a manipulace

Modrý klíč, aneb nebát se problémů

 • Jak chápat problém a jeho podstatu
 • Strategie řešení problémů ve schématu
 • Analýzy využívané při řešení problémů a hledání příčin (SWOT, PEST, Ishikawův diagram příčin, Occamova břitva,…)
 • Zdravý selský rozum je někdy lepší než všechny analýzy
 • Zapojení týmu a týmová práce na řešení problému,techniky generování možností
 • Rozhodovací proces a hledání rizik

Zelený klíč, aneb stát za firmou

 • Firemní kultura - jaká naše firma doopravdy je
 • Co to znamená být loajální, psychologický aspekt mezi pracovníkem a zaměstnavatelem
 • Postoj manažera, práce s informacemi, prezentace a reprezentace firmy směrem dolu i ven
 • Sebemotivace manažera v situacích, kdy se neztotožňuje s rozhodnutími vedení.
 • Loajalita není slepá - co podporuje loajalitu zaměstnanců

Lektor: Ing. Iva Sehnalová
Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučink a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod
Ředitelka společnosti Eyrie, členka dozorčí rady Everesta, s. r. o., lektorka, konzultantka
Od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na oblast personálního řízení. Pracovala ve významných českých i zahraničních společnostech zaměřených na vzdělávání dospělých (ÚVPS, Gradua, CEGOS).
Od roku 2005 je spolumajitelkou a manažerkou společnosti Everesta. Několikaletou praxi má jako manažer projektů podpory prodeje pro společnosti ČNTS a BESEDA, dále spolupracovala s významnými výrobními společnostmi v ČR.
Iva Sehnalová má dlouholeté zkušenosti s vedením týmu lidí na obchodních i konzultantských pozicích, připravuje a vede rozsáhlé klientské projekty.
V lektorské praxi působí od roku 1997. Její lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti komunikace, obchodu, managementu, personalistiky a projektového řízení. Věnuje se profesnímu koučinku manažerů a tréninku trenérů. Další oblastí jsou outdoorové kurzy rozvoje týmů.
V oblasti poradenství se Iva Sehnalová zaměřuje na řízení lidských zdrojů. Její specializací je vedení assessment a development center, práce s talenty, identifikace rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců firem a organizací a identifikaci výkonnostních předpokladů lidí pro manažerské pozice. Účastníci kurzů, které vede, oceňují především široký přehled, schopnost výkladu v souvislostech a vysokou míru praktického zaměření kurzů.

 

Mgr. Ladislav Buček
Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace
Po čtyřech letech ve školství a v neziskových organizacích nastoupil v roce 2006 do společnosti Everesta jako obchodník, vedoucí pobočky a lektor. Posléze se podílel na přípravě akreditovaných programů a komplexních nabídek do výběrových řízení.
Přes pozici vedoucího projektového týmu se pan Ladislav Buček vypracoval na výkonného ředitele a jednatele společnosti. V letech 2007 - 2010 působil zároveň jako konzultant v dotačním managementu: napsal více než 40 projektů s úspěšností přesahující 75 % a pomohl tak získat svým klientům více než 120 mil. Kč na vzdělávání.
V dalších letech pak své zkušenosti vyžil jako supervizor a hodnotitel projektů.
Pan Ladislav Buček vede kurzy komunikačních, obchodních a manažerských dovedností i specializované kurzy z oblasti projektového řízení, dotačního managementu, organizace výběrových řízení, numerické gramotnosti a komunikace s handicapovanými osobami. Vedle své praxe zde využívá i vzdělání v matematice, sociálních vědách, pedagogice a speciální pedagogice, které získal na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci. Jako lektor je oblíben pro svůj mimořádný smysl pro humor a schopnost motivovat účastníky k práci na sobě.

Rozsah programu: dva dny, první den 9:00 - 20:00, druhý den 9:00 - 14:00, zahajujeme v září 2018

Cenové podmínky:

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

Nenašli jste téma na míru nebo Vám nevyhovuje termín? Napište nám.

info@everesta.cz

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah