Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)


Cena19 500 Kč

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)  

Akreditovaný rekvalifikační kurz 

 

Program je určen pro všechny, kteří se chystaji na práci účetního a je koncipován pro začátečníky.

Účastníci získají komplexní vědomosti a dovednosti z oboru vč. praktických cvičení a využití výpočetní techniky.

Při absolvování celého rekvalifikačního kurzu mohou účastníci získat dotace z Úřadu práce, viz.: https://www.uradprace.cz/zvolena-rekvalifikace-1

Forma výuky: prezenčně

Místo realizace: Jihlava

Termín realizace: 12. 7. - 26. 8. 2021

Cena za celý rekvalifikační program (22 dnů vč. zkoušky): 19.500,- Kč (osvobozeno od DPH)

Cena za jednotlivý kurz (jeden den): 990,- Kč vč. DPH

Absolvent kurzu:

 • orientuje se v legislativní úpravě účetnictví
 • zná účetní standardy České republiky
 • charakterizuje základní pojmy z oblasti podnikání, účetnictví a daní
 • zná principy a účetní zásady podvojného účetnictví
 • charakterizuje hmotný majetek v daňové evidenci;
 • účtuje o pořízení, převzetí a odpisech dlouhodobého majetku;
 • a další...

Celý program je převážně interaktivní, a to v poměru 70:30 k frontální výuce.

Účastníci programu jsou vedeni k aktivitě, vyzkouší si řešení různých situací a pod vedením zkušeného lektora propojí své teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

V průběhu programu budou využity následující metody výuky: 

PŘEDNÁŠKA S DISKUSÍ

TRÉNINK

 • praktický nácvik práce se mzdovou účetní dokumentací
 • trénink jednotlivých účetních úkonů 

ŘEŠENÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

 • analýza a řešení konkrétně popsaných případů, reálných případů;
 • text končí otázkou nebo otázkami, které orientují další práci účastníků 

ŘEŠENÍ SITUACÍ Z PRAXE

 • utváření praktických dovedností 

CVIČENÍ

 • Zpracování konkrétních mzdových účetních případů s využitím výpočetní techniky. 

Rámcový časový rozvrh vzdělávání :

Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.  

Písemná zkouška

Teoretická část

•             Test - 20 uzavřených otázek

o             K dispozici jsou 2 varianty testu

 

Praktická část

•             Zpracování účetního úkolu (tvorba faktury, vyplnění účetního dokladu, provádění záznamu do účetní knihy, výpočet DPH a daně z příjmu)

•             Zpracování účetního úkolu s užitím výpočetní techniky

o             Účastníci zkoušky budou losem vybírat z 10 připravených účetních případů

 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah