• typ výpisu

Vedení lidí

Komunikace v obtížných situacích

4 900 Kč bez DPH

Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Je konflikt mezi lidmi řešitelný tak, aby výsledkem byla jejich spokojenost s dohodou i s celým procesem řešení konfliktu? Proškolený pracovník personalista - mediátor může velmi úspěšně tyto problémy vyřešit, nebo jim včas zcela předejít.

Kompetentní manažer

4 900 Kč bez DPH

Kurz pro začínající manažery nabízí prostor pro získání či doplnění potřebného teoretického základu managementu, vyjasnění pojmů i požadavků kladených na osobnost manažera. Seznamuje s manažerskými rolemi, kompetencemi i požadovanými manažerskými dovednostmi.

Konfliktní situace

4 900 Kč bez DPH

Konflikty jsou přirozenou součástí života. Pochopíte, jak jim lze předcházet a jaké strategie volit při jejich zvládání.

Kreativní metody v řízení (managementu)

4 900 Kč bez DPH

Kreativitu lze shrnout do hesla: „Snažte se o nemožné a dosáhnete neuvěřitelného!“ Kreativita však musí být v týmu používána uvážlivě, abychom se neodchýlili od ohniska problému.

Management (řízení) změny

9 800 Kč bez DPH

Změny provázejí lidstvo od počátku jeho existence. V současnosti se však stávají ještě četnějšími a intenzivnějšími. Proto kvalita našich schopností adaptovat se na měnící se podmínky, přijímat změnu jako příležitost a – zejména u vedoucích pracovníků – také umět změnu nastartovat a implementovat vystupuje stále více do popředí. Tento kurz vám bude podporou, abyste to dokázali!

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )