Mzdové účetnictví


9. - 10.10.2017 | Česká Lípa
Cena8 900 Kč

Stručná osnova kurzu Mzdové účetnictví:

 • Rozvrhování pracovní doby
 • Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
 • Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
 • Proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
 • Pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době
 • Překážky v práci při pružné pracovní době
 • Příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • Náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda
 • Průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku
 • Dovolená – a správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, správné zaokrouhlování dovolené, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou
 • Zdravotní pojištění
  • Ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
  • Neplacené volno z důvodu péče o dítě
  • Vojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
  • Opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále
 • Nemocenské pojištění
  • Správné stanovení rozhodného období
  • Nárok na ošetřovné – neoprávněné zamítnutí nároku
  • Rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
  • Právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • Srážky ze mzdy
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
 • Pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
 • Vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus, na příjem z dohody o provedení práce, exekuce na mzdu manžela dlužníka – nález Ústavního soudu č. 115/2015 Sb., změna § 262a zákona č. 99/1963 Sb. od 1. 7. 2015
 • Změny v § 299 zákona č. 99/1963 Sb., od 1. 9. 2015 – příjem z DPP je mzdou
 • Povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance – zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.
 • Archivace dat ve mzdové účtárně – lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat
 • Ochrana osobních údajů a časté omyly zaměstnavatelů, citlivé osobní údaje, kamerový systém

Cenové podmínky:

K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

Cena za kurz zahrnuje: náklady na realizaci kurzu, coffeebreak, oběd.Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah