• typ výpisu

Veřejná správa

téma kurzu
kurz určen pro
místo konání
termin konání

Úvod do řešení konfliktů (pro pracovníky v sociálních službách)

11.7.2016   |   Praha   |   2 100 Kč bez DPH

Kurz Vás uvede do tématiky konfliktů, nabízí ucelený pohled na konflikt jako na přirozenou součást života. Poskytuje informace o zdrojích a příčinách konfliktů. Prakticky si vyzkoušíte, jak zvolit vhodný styl řešení konfliktu podle situace a jeho druhu. Kurz je akreditovaný MPSV.

SP2111003.jpg

Jednání s klienty se zdravotním znevýhodněním

26.7.2016   |   Brno   |   2 500 Kč bez DPH

Komunikace s osobou se zdravotním znevýhodněním a následná péče o ni, resp. poskytnutí služby mohou být ztíženy jak bariérou na straně znevýhodněné osoby, tak obavami, neznalostí a špatným vyhodnocením situace na straně poskytovatele služby.

SP2111009.jpg

Úvod do řešení konfliktů (pro pracovníky v sociálních službách)

8.8.2016   |   Brno   |   2 100 Kč bez DPH

Kurz Vás uvede do tématiky konfliktů, nabízí ucelený pohled na konflikt jako na přirozenou součást života. Poskytuje informace o zdrojích a příčinách konfliktů. Prakticky si vyzkoušíte, jak zvolit vhodný styl řešení konfliktu podle situace a jeho druhu. Kurz je akreditovaný MPSV.

SP2111003.jpg

Dítě v rozvodové situaci

22.8.2016   |   Praha   |   2 500 Kč bez DPH

Rozvod rodičů je pro dítě velmi závažnou situací. Správně porozumět tomu, jak se cítí, a správně jednat je důležití nejen pro sociální pracovníky, rodiče, příbuzné, učitele i právníky.

child-1111818_640.jpg

Dítě v rozvodové situaci

23.8.2016   |   Brno   |   2 500 Kč bez DPH

Rozvod rodičů je pro dítě velmi závažnou situací. Správně porozumět tomu, jak se cítí, a správně jednat je důležití nejen pro sociální pracovníky, rodiče, příbuzné, učitele i právníky.

child-1111818_640.jpg

Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910

23.8.2016   |   Praha   |   1 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu budou schopni vytvářet úřední dokumenty, zpracovávat korespondenci na profesionální úrovni a vyhnou se nejčastějším gramatickým chybám při psaní zkratek značek, peněžních částek, atp. Zvládnou samostatně upravovat formát dokumentu v souladu s aktuální verzi ČSN 01 6910.

writing-1170146__340.jpg

Krizová intervence

25. - 26.8.2016   |   Brno   |   2 500 Kč bez DPH

Správně pracovat s člověkem v krizové situaci je klíčová dovednost nejen pro sociální pracovníky, ale pro všechny, kteří chtějí klientovi, zaměstnanci či blízké osobě pomoci. Na tomto kurzu se dozvíte nejen jak na to, ale hlavně si v modelových situacích natrénujete konkrétní postupy.

argument-238529_1920_upr.jpg

První pomoc

2.9.2016   |   Brno   |   3 500 Kč bez DPH

Může se to stát Vašim kolegům, klientům, blízkým nebo třeba úplně cizím lidem, kteří kolem Vás prochází nebo jedou autem. V důsledku nehody, ataku nemoci, teroristického útoku nebo úrazu může jít člověku o život a Vaše schopnost poskytnout mu efektivně první pomoc bude to jediné, co jej může zachránit.

prvni_pomoc.jpg

Zadávání veřejných zakázek podle novely zákona o veřejných zakázkách

8. - 9.9.2016   |   Brno   |   5 900 Kč bez DPH

Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra pod číslem AK/PV-372/2014 pro úředníky a pod číslem AK/VE-154/2014 pro vedoucí úředníky.

paragraph-1005411_640.jpg

Od negociace k nutné obraně

15.9.2016   |   Praha   |   3 500 Kč bez DPH

Když je ohrožení již velmi vysoké, zbývají Vám poslední okamžiky pro slovní odvrácení fyzického útoku. Zároveň se na musíte rozhodnout pro útěk nebo obranu a připravit se k akci.

konflikty.PNG

Úvod do komunikačních dovedností (pro pracovníky v sociálních službách)

20.9.2016   |   Brno   |   2 100 Kč bez DPH

Budete mít možnost vyzkoušet si v praktických modelových situacích kladení otázek, aktivní naslouchání a projevení empatie. Zároveň také získáte teoretické znalosti o komunikačních typech a dozvíte se jak jednat s různými typy lidí. Kurz je akreditovaný MPSV.

SP1944470.jpg

Úvod do zásad první pomoci klientům sociálních služeb

4.10.2016   |   Praha   |   2 300 Kč bez DPH

Kurz Vás seznámí s teoretickými zásadami poskytnutí první pomoci při různých poraněních. Program je akreditován MPSV.

Prvni_pomoc.jpg