• typ výpisu

Otevřené kurzy

Kurzy jsou otevřené každému, kdo touží po vzdělání a rozvoji svých znalostí a dovedností. V široké nabídce najdete kurzy, které vám či vašim kolegům pomohou zlepšit své kariérní možnosti nebo přinesou inspiraci do osobního života.

téma kurzu
kurz určen pro
místo konání
termin konání

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

22.10.2016   |   Praha   |   3 000 Kč bez DPH

Kurz je sestavený dle akreditovaného programu Personalista.

SP1944478.jpg

Pracovník přípravy a realizace investic

24. - 25.10.2016   |   Ostrava   |   7 000 Kč bez DPH

Na kurzu se naučíte používat metody hodnotící peněžní toky a zohledňující časovou hodnotu peněz.

SP855723.jpg

Vízová problematika pro přijíždějící studenty ze zemí mimo EU

24.10.2016   |   Brno   |   3 500 Kč bez DPH

Jaké povinnosti a práva mají ti, kdo k nám přijíždějí na přechodnou dobu ze země mimo EU? Vízová problematika a její jednotlivé úpravy jsou klíčové pro všechny, kteří pracují s mládeží, organizují stáže a studijní pobyty.

writing-828911_640.jpg

Jak předcházet soudním sporům se zaměstnanci

24.10.2016   |   Česká Lípa   |   2 900 Kč bez DPH

Chcete mít jistotu, že jste sjednali správně pracovní smlouvu? Nezanedbali žádné povinnosti před nástupem nového zaměstnance? Neopomenuli jste žádná ujednání ve výpovědi a vytýkacích dopisech? Pak přijďte na náš kurz a zjistěte si klidný spánek…

paragraph-1005411_640.jpg

Strategické řízení a finanční plánování

25. - 26.10.2016   |   Brno   |   9 000 Kč bez DPH

Dlouhodobé plánování v tržních podmínkách je velice obtížným procesem, ale rovněž velmi důležité pro firmu z hlediska stálého udržení konkurenční výhody. Firma, která chce být úspěšná nejen v blízké, ale i v další budoucnosti, musí provádět toto strategické plánování jako součást komplexního procesu strategického řízení.

coins-948603_640.jpg

LinkedIn pro personalisty

25.10.2016   |   Hradec Králové   |   1 900 Kč bez DPH

Sociální síť LinkedIn jistě není třeba představovat. Jak ale plně využít její potenciál při výběru vhodných zaměstnanců? Na to Vám odpoví náš jednodenní kurz.

linkedin-400850_1280.png

Finanční management pro neekonomy

25. - 26.10.2016   |   Česká Lípa   |   9 000 Kč bez DPH

Finanční management je jednou z nejdůležitějších oblastí podnikové činnosti, která ovlivňuje celkové hospodářské výsledky a finanční situaci. Je základem efektivního řízení nákladů a výnosů, vyhodnocování vytížení vlastních kapacit.

calculator-1044172_640.jpg

Dluhy a pohledávky pro věřitele

25.10.2016   |   Brno   |   3 500 Kč bez DPH

Nezaplacená pohledávka může znamenat značný problém snad pro jakoukoliv firmu, proto je důležité umět své peníze získat zpět a předejít riziku promlčení a odpisu pohledávky.

office-495808_1280.jpg

Controlling ve vzdělávání

26.10.2016   |   Brno   |   3 500 Kč bez DPH

Zavádíte nové HR procesy do firmy a nemáte se o co opřít? Potřebujete argumentovat čísly? Nebo chcete jednoduše uchopit jednotlivé personální oblasti jako projekty? Sestavili jsme pro Vás program, který Vám pomůže převádět „měkké věci“ do „tvrdých dat“.

SP3265251.jpg

Novinky v celním řízení

26.10.2016   |   Brno   |   3 500 Kč bez DPH

Připravte se na očekávané čerstvě zavedené změny i plánované novinky v oblasti celního řízení, které mají bezprostřední dopad na dovoz i vývoz. Seznamte se s aktuálním vývojem legislativy v celní oblasti (kurz je pravidelně aktualizován v návaznosti na změny v celním řízení – sledujte náš e-shop).

SP855709.jpg

Pracovně – právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě

26.10.2016   |   Ostrava   |   3 500 Kč bez DPH

Na tomto kurzu seznámíme vaše mistry a vedoucí pracovníky s aktuální platnou legislativou v praxi.

SKR42efa3_justice3.jpg

Syndrom vyhoření a jak mu předejít

27.10.2016   |   Praha   |   3 500 Kč bez DPH

Syndrom vyhoření je problémem současné doby. Každodenní stres a pracovní vytížení trvající příliš dlouho narušuje psychickou i fyzickou rovnováhu. Techniky pro zvládání zátěžových situací posilují odolnost vůči stresu. Důležitým prostředkem prevence je osvojení základních relaxačních technik.

coffee-break-1177540_640.jpg