• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Kalkulace nákladů

5.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s metodou průběžného sestavování rozpočtů, s možnostmi výpočtu cenových kalkulací a používat plán variabilních nákladů a výnosů.

Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

3.10.2017 *   |   4 900 Kč bez DPH

Dlouhodobé finanční plánování v tržních podmínkách je velice obtížným ale rovněž velmi důležitým procesem. Firma, která chce být úspěšná nejen v blízké, ale i v další budoucnosti, musí provádět toto strategické finanční plánování jako součást komplexního procesu strategického řízení.

Pohledávky

18.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Nezaplacená pohledávka může znamenat značný problém snad pro jakoukoliv firmu, proto je důležité umět své peníze získat zpět a předejít riziku promlčení a odpisu pohledávky.

Cash Flow

13.10.2017   |   4 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu se seznámí nejen se základními přístupy ke konstrukci cash flow, s klasifikací peněžních toků podle základních podnikových činností a s předpoklady k úspěšnému sestavení výkazu cash flow, ale i s užitečným porovnáním jeho české podoby s mezinárodními účetními standardy a s jeho místě mezi ostatními výkazy

GDPR - ochrana osobních údajů

2.10.2017 *   |   2 900 Kč bez DPH

Jste připraveni na GDPR? Máte uložen seznam Vašich zákazníků? Spravujete databázi fyzických osob? Víte, co Vás čeká při porušování nových, přísnějších pravidel? Jsme připraveni Vám pomoci tak, abyste byli v souladu s GDPR.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )