• typ výpisu

E-learning

Vzdělávání s podporou počítačové a komunikační technologie má při široké dostupnosti internetu celou řadu výhod - pohodlný přístup odkudkoliv, volbu času tempa věnovaného výuce, rychlost tvorby obsahu, možnost opakovaného použití, Interakci mezi studujícími a tutory, vytváření sociálních vazeb, sdílení zkušeností a především měřitelnost a vyhodnocování průběhu vzdělávání. Jsme si vědomi rovněž úskalí spojených s elektronickou formou vzdělávání. Obzvláště motivace k samostudiu a dokončení kurzů bývá slabá. Využíváme proto klasické i moderní poznatky o vzdělávání dospělých, které zvyšují motivaci účastníků k absolvování kurzů.

Jsme přesvědčení, že e-learningový rozvojový program má splnit své cíle, ale i respektovat různé přístupy lidí k učení. Ideální kurz by podle nás měl mít tyto znaky:

  •         Jednoduché ovládání
  •         Podporu neformálního učení
  •         Možnost výběru z více různých aktivit
  •         Definované cíle, ke kterým účastník směřuje
  •         Poskytování okamžité zpětné vazby
  •         Možnost účastníka sledovat svůj postup

Chystáte se využít elearning k testování, produktovému  či vstupnímu zaškolení? Nebo jako formu rozvoje vašich lidí?  Neváhejte nás kontaktovat na vitezslav.kriz@everesta.cz

E-learningový kurz - Jak efektivně komunikovat po telefonu

750 Kč bez DPH

Telefonický a e-mailový kontakt je nedílnou součástí našeho života. V pracovním životě však není zdrojem zábavy a potěšení, nýbrž aktivní telefonování a oslovování je činností, kterou se snažíme dosáhnout konkrétní cíle: zjistit informace, nabídnout zboží či službu, sjednat schůzku apod.

E-learningový kurz - Základy práce s profesní sítí LinkedIn

450 Kč bez DPH

Naučte se efektivně využívat možnosti sítě LinkedIn jako nástroj sebeprezentace na internetu jak na osobní, tak firemní úrovni a také jako nástroj pro udování profesní image.

E-learningový kurz - Alfa a omega v pracovním právu

490 Kč bez DPH

Znalost současné právní úpravy pracovněprávních vztahů a především jejich jednoznačný výklad vedou k bezproblémové práci s lidmi a tím ke zlepšování vztahů ve firmě. Správná aplikace do konkrétních podmínek podnikové praxe přináší jistotu, že firma plní všechny zákonné náležitosti a současně využívá všechny možnosti, které jí zákon dává. To pomáhá zabránit některým soudním sporům a pokutám."

E-learningový kurz - Delegování

490 Kč bez DPH

Být ve vedoucí pozici znamená plnit své cíle prostřednictvím druhých lidí. Předpokládá se, že řadu úkolů budete delegovat na své podřízené nebo kolegy. To může být zdrojem řady obtíží a nedorozumění. Díky našemu e - learningovému kurzu poznáte, co je delegování a co naopak není. Získáte základní přehled v tom jak delegovat a čemu se raději vyhnout.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )