• typ výpisu

Obchod a marketing

Obchodní právo

Praha   |   4 900 Kč bez DPH

V tomto kurzu se zaměříme na aktuální úpravu legislativy týkající se obchodních korporací zejména podle Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.

Osobnostní typologie zákazníka

4 900 Kč bez DPH

Proč je některý klient nesmírně upovídaný? Některý zase příliš zahleděný do sebe? Lze vyhovět všem typům zákazníka a nakonec u nich v prodeji uspět? Jak se dostat k jejich myšlenkám a tak jim porozumět? Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním životě.

Marketingový a komunikační mix

8 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s nezbytnými zásadami marketingu. Pochopíte vztah marketingu k ostatním aktivitám firmy, jeho strategickou roli pro chod firmy a vliv na plánování.

Nátlakové metody - jak se bránit

7 900 Kč bez DPH

Víte jaké nátlakové metody v praxi existují? Dokážete odhalit, jaké taktiky manipulátoři využívají nejčastěji. Naučte se odhalit a reagovat na nátlakové metody a zvládat negativní emoce, které při nátlaku vznikají. Odnesete si techniky, jak reagovat na manipulaci,0

Snižování nákladů

8 900 Kč bez DPH

Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor. Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )