• typ výpisu

Akreditované kurzy

Lektor dalšího vzdělávání - profesní kvalifikace dle NSK

Praha   |   24 900 Kč bez DPH

Role lektora má množství specifických charakteristik, které vyplývají zejména ze skutečnosti, že jeho úkolem je pracovat s hotovou individualitou. Je nutné přistupovat k posluchačům jako k rovnocenným partnerům, ale zároveň si umět získat osobní neformální autoritu.

Manažer - kurz akreditovaný MŠMT

35 000 Kč bez DPH

Kurz Manažer je určen všem, kteří pro stávající či budoucí praxi postrádají potřebné vzdělání v tomto oboru. Začínajícím manažerům poskytneme potřebné teoretické poznatky z oblasti managementu. Ukážeme vám jak definovat manažerské role a kompetence, seznámíte se základy řízení a vedení lidí a jak je motivovat. Pokročilým manažerům pomůžeme utužit jejich stávající vědomosti a dovednosti.

Personalista - profesní kvalifikace dle NSK

5.10.2018 - 15.3.2019   |   35 000 Kč bez DPH

Akreditovaný program MŠMT je určen k profesní přípravě pro začínající i zkušené profesionály v oboru řízení lidských zdrojů. Naučíte se metodám a postupům řízení všech oblastí lidských zdrojů a získáte informace o dobrých zkušenostech z úspěšných firem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )