• typ výpisu

Akreditované kurzy

Zpracování a ochrana osobních údajů

1 100 Kč bez DPH

Vzdělání v oblasti zpracování osobních údajů je zaměřeno na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi zejména s ohledem na od 24. 4. 2019 účinný zákon o zpracování osobních údajů.

Základy kybernetické bezpečnosti pro úřady

1 100 Kč bez DPH

Absolventi programu proniknou do problematiky kybernetické bezpečnosti na úřadě. Seznámí se s problémy kybernetické bezpečnosti v rámci veřejné zprávy a jejich legislativní ukotvení.

Správní řád v praxi územních samospráv dle aktuální judikatury

1 100 Kč bez DPH

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, a jejich řešení v praxi se zohledněním aktuální judikatury.

Vidimace a legalizace dle zákona č. 21/2006

1 500 Kč bez DPH

Účastníci se seznámí se zákonem č. 21/2006 o ověřování. Porozumí zejména pojmům, vidimace zákaz provedení vidimace, pojem legalizace, ověřovací kniha a související právní předpisy (správní řád, zákon o správních poplatcích).

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

10 900 Kč bez DPH

Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )