Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2023 - Písek


Cena7 000 Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2023

Kvalifikační kurz pracovníky v sociálních službách je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách nebo zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří si potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb.

Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky číslo 505/2006 Sb. Kurz je rozdělen na obecnou a zvláštní část kurzu. Tematické okruhy jsou stanoveny vyhláškou. Kurz lektorují odborníci s mnohaletou praxí ze sociálních služeb.

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

Číslo akreditace: A2022/0599-PK

 

Rekvalifikační kurz zahrnuje 80 hodin teoretické výuky a 70 hodin odborné praxe.

 

Vstupní předpoklady:

Základní vzdělání, min. 18 let, zdravotní stav pro vykonávání tohoto povolání.

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Obsahová náplň:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace a rozvoj komunikačních dovedností
 • Asertivita
 • Metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie
 • Úvod do psychopatologie
 • Úvod do somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, metody sociální práce
 • Sociálně právní minimum
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována socální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • Odborná praxe v rozsahu 70 hodin

Místo konání:

Karla Čapka 2549, 37901 Písek, v budově DpS Světlo Písek

Lektorka:

PhDr. Šanderová Milada MSc.

Tento kurz pořádáme také online s možností účasti po celé ČR - více info zde

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah