• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Neurověda ve vzdělávání VIII.

30.3.2023   |   3 300 Kč bez DPH

Akreditovaná konference je určena odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku, a o tom, jak se učí.

Inovace ve školní praxi

3 000 Kč bez DPH

Akreditovaný workshop pro pedagogické zaměstnance.

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku - MSMT-12085/2020-1/124

12 000 Kč bez DPH

Potřebujete si doplnit akreditované vzdělání, abyste mohli vyučovat např. jako mistr/mistrová nebo se hodláte věnovat výchově a vzdělávání mládeže?

Personalista - Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

15 000 Kč bez DPH

Kurz je sestavený dle akreditovaného programu Personalista.

Dlouhodobý finanční majetek - akreditovaný kurz

2 490 Kč bez DPH

Akreditovaný kurz formou webináře je určen pro zaměstnance státní správy.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )