• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Metodické dny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Metodický den č. 3 /webinář/

2 480 Kč bez DPH

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Kreativní techniky pro oživení výuky a rozvoj kreativity žáků

1 066 Kč bez DPH

Pojďte se s námi seznámit s efektivními způsoby, jak zpřístupnit žákům učivo zajímavě a interaktivně.

Profesionální telefonická komunikace - webinář

1 950 Kč bez DPH

Jak zaujmout klienta po telefonu, aby mě poslouchal? Jak si zajistit více obchodních schůzek a úspěšných obchodů?

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů - rekvalifikace

16 900 Kč bez DPH

Pracujete jako kuchař/ka, ale nemáte odpovídající vzdělání? Absolvujte rekvalifikační kurz na kuchaře.

Uzavírání smluv

2 150 Kč bez DPH

Jak uzavřít smlouvu jednoduše a platně?

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )