• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Manažerská akademie - akademie pro manažery s ambicemi

11 800 Kč bez DPH

Chcete být dobrým manažerem? Pak jste tady správně! Na tomto kurzu si ve čtyřech dnech osvojíte komplexní manažerské dovednosti.

Přípravný kurz na certifikaci PMI PMP /Projektové řízení/ - webinář

38 000 Kč bez DPH

PMP je klíčovou certifikací ve světě projektového řízení. On-line seminář bude probíhat v pěti dnech: 25.-27.4.2023 a 10.-11.5.2023 v rozsahu 40 hodin.

Inovace ve školní praxi

3 000 Kč bez DPH

Akreditovaný workshop pro pedagogické zaměstnance.

Lektor dalšího vzdělávání (v rozsahu 100 hodin)

22 900 Kč bez DPH

Akreditovaný kurz profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Mentoring (s akreditací MŠMT-DVPP)

2 700 Kč bez DPH

Cílem je rozvoj specifických odborných i osobnostních kompetencí, které umožní učiteli dobře vykonávat svou práci a stát se skutečným profesionálem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )