• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů - závěrečná zkouška před autorizovanou osobou

29.3.2024   |   7 500 Kč bez DPH

Ověření odborné způsobilosti pro získání profesní kvalifikace v oboru Kuchař/kuchařka teplých pokrmů.

Efektivní vedení porad - porada nemusí znamenat ztrátu času - webinář

27.3.2024   |   1 950 Kč bez DPH

Porady nestačí svolávat. Naučte se je skutečně vést.

Profesionální telefonická komunikace - webinář

26.3.2024   |   1 950 Kč bez DPH

Jak zaujmout klienta po telefonu, aby mě poslouchal? Jak si zajistit více obchodních schůzek a úspěšných obchodů?

Kreativní techniky pro oživení výuky a rozvoj kreativity žáků

21.3.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Pojďte se s námi seznámit s efektivními způsoby, jak zpřístupnit žákům učivo zajímavě a interaktivně.

Metodické dny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Metodický den č. 3 /webinář/

20.3.2024   |   2 480 Kč bez DPH

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )