• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)

19 500 Kč bez DPH

Akreditovaný rekvalifikační kurz.

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK - Lektor dalšího vzdělávání

3 900 Kč bez DPH

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

9 990 Kč bez DPH

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

10 900 Kč bez DPH

Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách.

Mentoring (s akreditací MŠMT-DVPP)

2 700 Kč bez DPH

Cílem je rozvoj specifických odborných i osobnostních kompetencí, které umožní učiteli dobře vykonávat svou práci a stát se skutečným profesionálem.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )