• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Dlouhodobý finanční majetek - akreditovaný kurz

2 490 Kč bez DPH

Akreditovaný kurz formou webináře je určen pro zaměstnance státní správy.

Personalista - Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

21.9. - 18.10.2021   |   15 000 Kč bez DPH

Kurz je sestavený dle akreditovaného programu Personalista.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )