• typ výpisu

Akreditace a profesní kvalifikace

V této kategorii si můžete vybrat rekvalifikační programy nebo profesní kvalifikace akreditované u MŠMT ČR. Tyto kurzy povedou k získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních vědomostí i dovedností, včetně jejího udržování nebo obnovování. Složením závěrečné zkoušky získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Rekvalifikaci můžete získat ZDARMA, zažádáte-li si o proplacení na Úřadě práce. Dále si můžete vybrat kurzy akreditované v rámci MŠMT ČR - DVPP, MPSV ČR a MV ČR. 

Metodické dny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Metodický den č. 1 /webinář/

950 Kč bez DPH

Jak zvládnout uveřejňování smluv a předcházet tak nejčastějšímu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv.

Kosmetik / kosmetička - Karlovy Vary

21 500 Kč bez DPH

Chcete pracovat jako kosmetička nebo si otevřít vlastní kosmetické studio či salon? Pak je rekvalifikace na kosmetičku jako stvořená pro vás.

Nový produkt

100 Kč bez DPH

Sociální práce s jednotlivcem (výcvik pro sociální pracovníky)

1 490 Kč bez DPH

Pojďte si s námi zvýšit své kompetence na úrovni vědomostí, dovedností a postojů, které využíváte při denním setkávání s klienty.

Cochemská praxe - Zmírňování traumatizace z rozpadu rodiny

1 490 Kč bez DPH

Rodiče jsou často v zajetí emocí a nevraživosti, nemají schopnost ani vůli vnímat potřeby dětí, aby jim pomohli rozpad rodiny zvládnout. Důsledky pro život a osobnostní vývoj dětí mohou být katastrofální.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )