Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy


Cena1 490 Kč

Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

Číslo akreditace:  A2022/0876-SP/PC/PP

 

Popis kurzu:

Společnost (nejen) v České republice se vzpamatovává z pandemie Covid19 a reflektuje její důsledky a do toho se vyhrocuje vojenskopolitická situace ve východní Evpropě. Tyto události mají okamžitou, ale často i protrahovanou odezvu v psychickém prožívání jenotlivců.

Tyto události dle psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů se zapisují do osobnostních charakteristik mnoha lidí, klienty sociálních služeb nevyjímaje. Je deklarován nárůst nejrůznějších úzkostných stavů a poruch u mnoha jedinců napříč věkovými a socioekonomickými skupinami a narůstá tak i počet klientů sociálních služeb s příznaky duševních poruch a nemocí.

Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Jde o poruchy, u nichž jsou typickými dominujícími příznaky úzkost, strach, obavy a vegetativní příznaky. Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky trvat měsíce i léta. V péči o duševně nemocné se prolíná mnoho oborů.

V pomáhajících profesích je zakotven pohled na jedince jako na biopsychosociální bytost. V týmech, které pracují s lidmi s duševním onemocněním, by měli být pracovníci vybaveni alespoň základními znalostmi příbuzných oborů. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se snaží podpořit ve svém klientovi to zdravé a především zlepšit jeho sociální fungování. K tomu zajisté slouží dobrá informovanost o duševních nemocech a jejich diagnostice.

Co vám kurz přinese:

 • Získáte základní náhled do problematiky specifických osobnostních poruch a jejich kontextu v rámci psychiatrických diagnóz.
 • Seznámíte se se základními pojmy v oblasti psychopatologie a psychiatrie.
 • Bude Vám představen krátký exkurz do základních terapeutických směrů a přístupů při léčbě úzkostí, depresí a fobií a možností zmírňování jejich symptomů. 
 • Poskytne se Vám komplexnější pohled na výkon vlastní pomáhající profese, zejména pak vedení rozhovorů a dalších intervenčních strategií v případě klientů sociálních služeb s úzkostnými a dalšími poruchami.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

 

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

 

Obsahová náplň:

 • Reflexní praxe účastníků
 • Pojmový aparát
 • Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • Metody a techniky terapie vybraných příkladů poruch
 • Aplikace poznatků ve výkonu praxe sociální práce, sociálních služeb a závěr
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah