• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Nevědomé předsudky

4 900 Kč bez DPH

Interaktivní seminář pomáhá účastníkům rozvíjet praktické dovednosti, které jim umožní rozpoznat předpojatost v reálných situacích na pracovišti a čelit jejich negativním dopadům.

Jak zvládnout vztek a efektivně přemýšlet

413 Kč bez DPH

Současná situace nás staví do nepříjemných situací a v nejbližších dnech budeme muset rozhodovat o další budoucnosti své, svojí rodiny a firemní rodiny.

Jak pracovat v týmu aneb s týmem, v týmu a mezi týmy

413 Kč bez DPH

Současná situace nás staví do nepříjemných situací a v nejbližších dnech budeme muset rozhodovat o další budoucnosti nejen ve firmách. Vytváření bezpečných prostředí v prostředí krize je cestou zapojení podřízených, ale i mezitýmové spolupráce.

Dělají něco jiného, než říkám?

413 Kč bez DPH

Velmi častá otázka, která v podnikání může představovat nemalé finanční ztráty.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )