• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Nevědomé předsudky

4 900 Kč bez DPH

Interaktivní seminář pomáhá účastníkům rozvíjet praktické dovednosti, které jim umožní rozpoznat předpojatost v reálných situacích na pracovišti a čelit jejich negativním dopadům.

Jak se připravit na změny a vytvořit novou strategii

413 Kč bez DPH

Hlavní zaměření kurzu je na pochopení, co to vlastně strategie je, jaké jsou hlavní komponenty dobré strategie, jaký je rozdíl mezi strategií dobrou a špatnou s ohledem na dnešní a budoucí situaci.

Jak zvládnout vztek a efektivně přemýšlet

413 Kč bez DPH

Současná situace nás staví do nepříjemných situací a v nejbližších dnech budeme muset rozhodovat o další budoucnosti své, svojí rodiny a firemní rodiny.

Jak pracovat v týmu aneb s týmem, v týmu a mezi týmy

413 Kč bez DPH

Současná situace nás staví do nepříjemných situací a v nejbližších dnech budeme muset rozhodovat o další budoucnosti nejen ve firmách. Vytváření bezpečných prostředí v prostředí krize je cestou zapojení podřízených, ale i mezitýmové spolupráce.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )